Praatje pot met Gemeente Belang Krimpenerwaard op markt Lekkerkerk

Met de inmiddels bekende statafel voor de “praatje pot gesprekken” staat Gemeente Belang Krimpenerwaard op 31 mei op de markt in Lekkerkerk. Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig de gemeenteraadsleden Ben Schamper en Willem Schoof.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is vanaf 09.30 uur aanwezig. Wij ontvangen u graag voor een goed gesprek aan onze statafel. De statafel wordt rond de klok van 10.30 uur weer ingeklapt.

Tot woensdag op de markt in Lekkerkerk.

Gemeente Belang Krimpenerwaard op zonnige jaarmarkt Haastrecht

Gemeente Belang Krimpenerwaard was zaterdag aanwezig op de jaarmarkt in Haastrecht. De kraam van Gemeente Belang Krimpenerwaard aan de Grote Haven was een ware ontmoetingsplaats. Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft veel bezoekers te woord kunnen staan. Fractie- en bestuursleden kijken terug op een geslaagde presentatie van Gemeente Belang Krimpenerwaard en het contact met onze inwoners.

Praatje pot gesprek in Lekkerkerk                                                            

Woensdag 31 mei staat Gemeente Belang Krimpenerwaard vanaf 09.30 uur op de weekmarkt in Lekkerkerk met de inmiddels bekende statafel voor het “praatje pot gesprek”.

De sportquiz, viel niet altijd mee om de shirts van de voetbalclubs uit de Krimpenerwaard te raden

Leon de Wit en Willem Schoof, gemeenteraadsleden Gemeente Belang Krimpenerwaard hadden het prima naar hun zin op de jaarmarkt Haastrecht. 

(Foto:Janet de Graas)

 

Onthulling informatiebord Oude Hollandse Waterlinie

Wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) en enkele jonge wandelaars van basisscholen in Schoonhoven onthullen woensdag 31 mei aan De Hem een nieuw bord over de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie. Dit doen zij tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse in Schoonhoven.

Het is een van de honderd borden die Stichting Groene Hart plaatst tussen Muiden en Gorinchem, om daarmee de geschiedenis in dit deel van het veenweidegebied bekender bij bewoners en bezoekers te maken.

Historicus Leen Ouweneel verzamelde de informatie en Stichting Groene Hart bundelde deze tot genoemd informatiebord. Hier staat onder meer te lezen over de zogeheten waterkeringskade; de huidige Franse Kade. Dank zij deze opgeworpen kade uit 1672 werd tijdens de Hollandse Oorlog tegen de Fransen het gebied ten westen van Schoonhoven niet onder water gezet. De boeren in de Krimpenerwaard hadden daarom toen geen last van overstromingen. (Bron: RTV Krimpenerwaard)

www.oudehollandsewaterlinie.nl.

Gemeente Belang Krimpenerwaard op Jaarmarkt Haastrecht

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat zaterdag 27 mei met een kraam op de jaarmarkt in Haastrecht. Hiermee wil de partij haar lokaal politiek werk bij de inwoners onder de aandacht brengen.

Op de jaarmarkt wil Gemeente Belang Krimpenerwaard graag van de bezoekers weten wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving m.b.t. verkeersveiligheid, groenonderhoud, starterslening voor starters op de woonmarkt, minder regelgeving en de dienstverlening van de gemeente. Gemeente Belang Krimpenerwaard zal uw inbreng gebruiken om het gemeentelijk beleid te optimaliseren.

In de kraam staat een ideeënbus waar wensen en ideeën in gedeponeerd kunnen worden. Men kan opschrijven wat men belangrijk vindt. Daarnaast worden de bezoekers aan onze kraam in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de sportquiz “Wie herkent de voetbalshirts van de voetbalclubs uit de Krimpenerwaard.

U bent van harte welkom in de kraam van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Leon de Wit: Kwaliteit openbare verlichting moet beter!

Tijdens de laatste commissie vergadering heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard wederom stevig aandacht gevraagd bij het college om de openbare verlichting in Krimpenerwaard beter te monitoren.

Aan de orde was het jaarverslag van het Bureau Openbare Verlichting (OVL). Dat is de club waarmee de gemeente samenwerkt en waar de burger zijn melding kan doen wanneer er lampen stuk zijn in de buurt waar men woont.

Het oplossen van de storingen loopt op zijn zachts gezegd nog niet goed. In het jaarverslag gaf men wel aan de boel op sterkte te brengen maar Gemeente Belang Krimpenerwaard is daar niet door overtuigd.

                         Leon de Wit

Tijdens de vergadering heeft raadslid  Leon de Wit de wethouder met klem verzocht om het bureau OVL stevig aan te sporen nu heel snel de zaken op orde te brengen. Daarbij werd Gemeente Belang Krimpenerwaard ondersteund door de meeste partijen in de raad.

Wij blijven deze kwestie kritisch volgen, daar kunt u op rekenen !