Ontwikkeling AZS-terrein Schoonhoven in volle gang

Wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) ondertekende onlangs een overeenkomst met Gemiva-SVG Groep voor de ontwikkeling van het AZS-terrein aan de Langerakkerweg in Schoonhoven.

In deze overeenkomst staan afspraken over onder meer de procedures, overdracht van gronden en de financiële kaders. Gemiva-SVG Groep wil op het terrein 22 grondgebonden woningen, in verschillende typen, en een zorgcomplex met 40 zorgstudio’s/zorgappartementen bouwen.

Het AZS-terrein bevindt zich in het verlengde van de Langerakkerweg. De eigenaar van het perceel, Frato Holding B.V. is al sinds 2001 bezig om tot een herontwikkeling van het terrein te komen.

Sinds januari 2016 is Frato in onderhandeling met Gemiva-SVG Groep om te komen tot de ontwikkeling van woningen en een zorgcomplex op deze locatie. Hiertoe zijn nieuwe ontwerpen gemaakt die in nauw overleg met de gemeente zijn uitgewerkt.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is verheugd dat het verpauperde terrein aangepakt wordt. Op de locatie stonden leegstaande, vervallen fabriekspanden die regelmatig overlast gaven. Op dit moment is Kruiswijk druk bezig met het slopen van alle opstallen.

Om tot een verdere uitwerking van het plan te komen is het nu nodig afspraken te maken tussen de ontwikkelaar/eigenaar en de gemeente over onder meer de ruimtelijke procedures, overdracht van gronden, eisen ten aanzien van de openbare ruimte en financiële kaders.

In het Bestemmingsplan voor het AZS-terrein is al rekening gehouden met het omzetten van de locatie naar een woonbestemming. Omdat de plannen enigszins gewijzigd zijn, start binnenkort een nieuwe bestemmingsplanprocedure

(Bron: Het Kontakt)

Leerlingenvervoer & vervoer jeugdigen en dagbesteding regionaal geregeld

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben gezamenlijk het routegebonden vervoer opnieuw aanbesteed. Het gaat om het leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en delen van het vervoer naar dagbesteding.

Het routegebonden vervoer is nu bij twee nieuwe vervoerders ondergebracht: Taxi Wegman B.V. en Willemsen – de Koning Groep B.V.

De nieuwe contracten gaan in per 1 augustus 2017 en hebben een looptijd van 2 jaar met verlengingsmogelijkheden.

Op 5 juli heeft Taxi Wegman kennis gemaakt met de leerlingen van de Krimpenerwaard die gebruik maken van het leerlingenvoer. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) was hierbij ook aanwezig.

(Bron: Gemeente Krimpenerwaard)

Onthulling rotondekunst Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk

Op woensdag 12 juli onthulde wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) op de rotondes bij Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek twee beelden die het afscheid van de voormalige gemeente Nederlek symboliseerden. De wethouder gaf tijdens de openingsceremonie per telefoon het sein waarna gelijktijdig op beide rotondes een gasballon werd opgelaten.

De beelden zijn gemaakt in opdracht van de kunstcommissie van de toenmalige gemeente Nederlek omdat men de voormalige gemeente wilde gedenken voor het nageslacht.

Kunstenaar Leo Jongenotter maakte een jongen en een meisje van een jaar of 18 die fysiek van elkaar verwijderd zijn, maar toch onderling in verbinding staan. Het Lekkerkerkse meisje vertegenwoordigt haar dorp met een stukje touw. Dit kunstwerk verwijst naar de touwslagerij in Lekkerkerk. De jongen op de rotonde Krimpen aan de Lek staat met een harpoen in zijn hand. Dit beeld refereert naar de vroegere walvisvaart in het dorp. Beide kunstwerken verwijzen naar vroeger. Het hedendaagse mobieltje dat ze allebei bij zich dragen, laat zien dat ze ook in het ‘nu’ leven.

(Bron: Gemeente Krimpenerwaard)