Verenigingen betalen geen leges bij aanvraag vergunning

De gemeenteraad heeft op initiatief van de VVD en Gemeente Belang Krimpenerwaard besloten dat verenigingen en andere non-profitorganisaties die een evenement willen organiseren in de Krimpenerwaard geen leges meer hoeven te betalen voor de aanvraag van een (evenementen)vergunning.

legesdownload (1)De gemeente Krimpenerwaard kent een rijk verenigingsleven. De verenigingen, de scholen horen hier ook bij, leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de relatief kleine kernen in de Krimpenerwaard. De gemeente Krimpenerwaard wil het sterke verenigingsleven graag in stand te houden; de duizenden vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente zorgen er namelijk voor dat veel activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd worden. De gemeente wil de verenigingen graag ondersteunen en faciliteren bij het uitvoeren van haar activiteiten.

Om deze reden heeft de gemeenteraad besloten de verenigingen en non-profitorganisaties vrijstelling te geven voor het betalen van leges voor (evenementen)vergunningen in de Krimpenerwaard. De vrijstelling voor non-profitinstellingen geldt voor leges van evenementenvergunningen, collectes, standplaatsvergunningen, voor het organiseren van een snuffelmarkt, loterijen, een bingo of rad van avontuur en ontheffingen voor het schenken van alcohol buiten een horeca-inrichting.

De aanvraag van een evenementenvergunning draagt bij aan een veilig verloop van een evenement en is dus erg belangrijk. De kosten voor de aanvraag van de vergunning vormen nu geen belemmering meer voor een vereniging om  activiteiten te organiseren.

De maatregel is met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingegaan. Verenigingen en stichtingen die na 1 januari 2016 een vergunning hebben aangevraagd en voor vrijstelling in aanmerking komen, ontvangen de betaalde leges terug als zij hun statuten hebben overlegd.

De gemeente inventariseert momenteel welke verenigingen voor terugbetaling in aanmerking komen. De organisaties die eerder dit jaar een vergunning hebben aangevraagd, hebben een brief van de gemeente ontvangen. Hierin heeft de gemeente de statuten van de betreffende organisatie opgevraagd.

Heeft u deze brief nog niet ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor terugbetaling, dan heeft u tot maandag 14 november de gelegenheid om uw statuten op te sturen. Voor de jaarwisseling ontvangt u dan een reactie of u in aanmerking komt voor teruggave.

Zie onder artikelen die eerder over dit onderwerp gepubliceerd zijn.

Krimpenerwaard doet mee met Nacht van de Nacht

Op zaterdag 29 oktober dooft de gemeente Krimpenerwaard de aanlichting van de historische gemeentehuizen in Schoonhoven en Haastrecht. Ook de watertoren in Schoonhoven en de kerktorens in Ouderkerk, Ammerstol, Berkenwoude, Haastrecht, Schoonhoven en Bergambacht moeten het een nacht zonder aanlichting doen.

Energiebesparing                                                                                        Tijdens de landelijke Nacht van de Nacht wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de schoonheid van de donkere nacht. Met als doel dat gemeenten en bedrijven beleid gaan voeren waarbij duisternis voorop staat. Niet alleen levert dat een energiebesparing op, het is ook beter voor dier en mens.

Voor gemeenten zijn er veel technische mogelijkheden om openbare verlichting structureel zo aan te passen dat er minder lichthinder optreedt. Zo kunnen armaturen worden vervangen door armaturen die gerichter verlichten en die voorkomen dat er licht de atmosfeer in schijnt of dat objecten onnodig worden verlicht.

In 2017 scherpt de gemeente Krimpenerwaard het zogenaamde ‘donkerte-beleid’, dit is het bestrijden van overbodige verlichting, aan. Dit nieuwe beleid wordt ook opgenomen in het nieuwe onderhoudsbeheer.

Er zijn allerlei mogelijkheden voor dynamische (slimme) verlichting. Het dimmen van de openbare verlichting op tijdstippen dat er weinig verkeer verwacht wordt (na middernacht bijvoorbeeld) of het plaatsen van sensoren die reageren op de hoeveelheid verkeer, op fietsers of op weersomstandigheden, zijn voorbeelden van mogelijkheden.

Op www.nachtvandenacht.nl  is meer informatie over te vinden.

Natuur, Koeien én Beleving

Het programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen.

veenweidedownload-1Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving. De provincie, gemeente en hoogheemraadschap en agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daarvoor in en werken daarin samen.

Klik hier voor de website veenweide Krimpenerwaard