Raadscommissie Ruimte en Financiën

Op dinsdag 12 september vergadert de raadscommissie ruimte en financiën in het raadhuis in Lekkerkerk.

De agenda is onder voorbehoud. Er kunnen punten aan toegevoegd of afgevoerd worden.

De commissievergadering begint om 20.00 uur. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering om 16.00 uur aanmelden bij de griffie via email griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900.

          Jan Kees de Keuning

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig Leon de Wit en Jan Kees de Keuning.

U kunt inspreken over de geagendeerde en   niet geagendeerde onderwerpen, behorend bij het tot de commissie behorend beleidsterrein.

Klik hier voor de agenda en vergaderstukken.

Klik hier om de commissievergadering van 12 september live te volgen.

                     Leon de Wit

De gemeenteraad neemt als hoogste bestuursorgaan in de gemeente maandelijks diverse besluiten. Deze worden voorbereid in twee raadscommissies.

In de commissievergaderingen worden geen besluiten genomen, maar wordt de besluitvorming voorbereid, veelal door het stellen van vragen. Het politieke debat vindt plaats in de raadsvergadering. De commissie bepaalt of iets als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad gaat, of nogmaals in de commissie moet worden besproken.

(Bron: Gemeente Krimpenerwaard)