Op bezoek bij Stichting WON

Op 14 september zijn fractievoorzitter Willem Schoof en raadscommissielid Thea van der Wekken op bezoek geweest bij Stichting WON. Dit bezoek kwam tot stand op uitnodiging van de nieuwe directeur Esther Leenhouts

Met veel enthousiasme heeft Esther verteld over de werkzaamheden van Stichting WON en over de uitdagingen waar de Stichting de komende jaren mee te maken krijgt.

Stichting WON bedient vier kernen (Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Gouderak en Ouderkerk aan de IJssel) en heeft wekelijks een open spreekuur in al die kernen.  Esther typeert deze vorm van hulp/service als “nulde lijn”: iedere inwoner kan zonder afspraak langs komen met ieder denkbaar probleem op het gebied van welzijn. Waar mogelijk biedt de stichting hulp; soms worden mensen doorgestuurd naar een andere organisatie en soms worden mensen op weg geholpen om zelf aan de slag te gaan. Voor hulp bij het invullen van formulieren beschikken de medewerkers van de SWON over een laptop.

Ook is de Stichting actief bij het uitvoeren van de Participatiewet, bijvoorbeeld het begeleiden van eenzame inwoners naar een geregelde vorm van dagbesteding.

           Thea van der Wekken

Om beter inzichtelijk te maken wat en voor hoeveel inwoners er iets gedaan wordt is een computerprogramma ontwikkeld waarin de resultaten vastgelegd worden. Hetzelfde programma wordt gebruikt door de twee andere welzijnsstichtingen van de Krimpenerwaard, de SWOS en de SWOB/V, waarmee overigens goed samengewerkt wordt.

Esther doet haar werk duidelijk met veel plezier maar ziet ook dat het welzijnswerk zwaarder bevraagd wordt dan voorheen. Meer mensen maken gebruik van het open spreekuur, mede als gevolg van de vergrijzing en de gevolgen van de decentralisatie in 2015. De hulpvragen worden complexer en er zijn vaak meerdere probleemgebieden per cliënt. Tegelijkertijd wordt het moeilijker om voldoende vrijwilligers in te zetten, met name het aanbod vanuit de leeftijdscategorie 30-45 jaar is bijna nihil.

Esther is tevreden over de samenwerking met de ambtenaren van de gemeente en onze (!) wethouder. Tegelijkertijd blijft het noodzaak om kritisch met de beschikbare financiële middelen om te gaan.

Wij hebben het gesprek als prettig en constructief ervaren en hebben aangegeven open te staan voor ideeën en graag op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Leon de Wit gast bij Politiek Café RTV Krimpenerwaard

                Leon de Wit

Leon de Wit gemeenteraadslid Gemeente Belang Krimpenerwaard is donderdag 14 september te gast in het Politiek Café van RTV Krimpenerwaard. Onderwerp van gesprek o.a. een mogelijke nieuwe lokale partij in de Krimpenerwaard.

Het Politiek Café is een maandelijks politiek actualiteitenprogramma van RTV Krimpenerwaard. In een uitzending van ruim anderhalf uur worden de kijkers geïnformeerd over belangrijke zaken die de inwoners van onze gemeente raken en gaan diverse politici daarover met elkaar in debat. De opnamen zijn op donderdagavond van 20.00 tot circa 21.45 uur, en zijn vrij toegankelijk voor het publiek.

Gemeente Belang Krimpenerwaard akkoord met fraaie impuls voor Zilverstad Schoonhoven

Gemeente Belang Krimpenerwaard akkoord met voorstel herinrichting van de tweede fase Buiten de Veerpoort te Schoonhoven.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is akkoord gegaan met het voorstel voor het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de tweede fase Buiten de Veerpoort, het benodigde krediet voor de uitvoering van het plan en de inrichting van de uitbreiding van de jachthaven bij het Wilgerak.

ontwerp herinrichting

Na de vondst van het ravelijn bij de uitvoering van de eerste fase Buiten de Veerpoort heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard besloten om het ontwerp voor de tweede fase Buiten de Veerpoort aan te passen zodat de aangetroffen resten zichtbaar worden in het terrein.

Bij de herinrichting van de tweede fase van Buiten de Veerpoort zal ook de inrichting van het Wilgerak worden meegenomen om de verplaatsing van de watersportvereniging uit de Noodhaven mogelijk te maken..

Met de herinrichting van Buiten de Veerpoort krijgt het gebied een kwalitatief hoogwaardige uitstraling zodat bezoekers verleid worden de stad te bezoeken en er langer verblijven.

Door de herinrichting wordt de historie van het gebied beter zichtbaar. Door de watercompensatie bij het Wilgerak in te richten als jachthaven kan de watersportvereniging uit de Noodhaven worden verplaatst zodat er ruimte ontstaat voor een passantenhaven bij het oude centrum.

De verwachting is dat het werk in januari 2018 aanbesteedt wordt zodat de herinrichting van het gebied voor de start van het zomerseizoen 2018 gereed is.

Klik hier voor meer informatie.