Gemeente Belang Krimpenerwaard content met beperkte huurverhoging

huurverhoging.jpg2Uit diverse onderzoeken blijkt dat het huishoudboekje van veel huurders onder druk staat. Veel (woon)lasten nemen toe, terwijl het inkomen onzekerder is geworden. Om het wonen betaalbaar te houden, heeft de woningcorporatie QuaWonen in overleg met lokale huurorganisaties besloten dit jaar de huurverhoging te beperken tot het inflatiepercentage.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft onlangs aan alle huurders organisaties in de Krimpenerwaard een brief geschreven met het verzoek om nul procent huurverhoging te adviseren aan de verhuurders. Dit advies is conform het advies van de Woonbond en het conceptadvies van het Huurders Platform Krimpenerwaard.

Klik hier voor meer informatie

scannen0280

Benoeming Adviesraadsleden Sociaal Domein Krimpenerwaard

- Lavinja SleeuwenhoekWethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) benoemde op dinsdag 10 maart negen leden en een onafhankelijk voorzitter voor de Adviesraad Sociaal Domein.

De wethouder feliciteerde de leden en benadrukte dat een goede samenwerking met de Adviesraad belangrijk is. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek gaf aan te hopen op waardevolle adviezen van de Adviesraad. De benoemde leden hebben ruime ervaring als Wmo-raadslid, omdat zij hebben gefunctioneerd in de K5 Wmo-raad en de vijf voormalige individuele Wmo-(advies)raden.

De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente op het terrein van welzijn, zorg, sport, onderwijs, werk en inkomen.

U kunt de Adviesraad bereiken per e-mail adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl

 

 

 

 

 

 

Gemeente Krimpenerwaard doet mee aan KrimpenerwaardDOET!

In het coalitieakkoord van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU staat beschreven dat de ambtelijke organisatie actief naar buiten zal treden om zo het contact te zoeken met de inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen. Een mooie manier om dit contact te zoeken en verbindingen te leggen met de maatschappelijke organisaties, is meedoen aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.

Donderdag 19 maart                                                                                                                   De landelijke vrijwilligersactie NLdoet vindt dit jaar plaats op 20 en 21 maart. Op donderdag 19 maart zetten de collegeleden en de medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard zich in voor de Krimpenerwaard. Dit doen we onder de noemer KrimpenerwaardDOET!

Er is gekozen voor de donderdag omdat op deze dag zoveel mogelijk medewerkers de mogelijkheid hebben om mee te doen. Door mee te doen aan KrimpenerwaardDOET! laten de collegeleden en medewerkers zien dat de gemeente vrijwilligerswerk belangrijk vindt en vrijwilligerswerk waardeert. Ook ontmoeten het college en medewerkers zo heel veel inwoners.

Collegeleden in actie                                                                                                               Ook de collegeleden doen mee aan KrimpenerwaardDOET! Het college van burgemeester en wethouders gaat donderdag 19 maart aan de slag bij zorgcentrum De Westerweeren, Burgemeester Huijbrechtstraat 66 in Bergambacht. ’s Middags gaan de collegeleden zwerfvuil opruimen in de verschillende wijken. 

 De leden van de gemeenteraad en de raadscommissies doen op zaterdag 21 maart mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLDoet.

Bereikbaarheid gemeente                                                                                               Tijdens KrimpenerwaardDOET! blijven de gemeentediensten beschikbaar, zij het wat beperkter. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 14 0182 en info@krimpenerwaard.nl.

 

nl doet1

 

Zwerfvuil rapen in het Loetbos

Met de actie ‘De bezem er door’ wil de Stichting Promotie Krimpenerwaard het zwerfvuil verwijderen uit het Loetbos. Restaurant De Loet, Kanocentrum Het Loetbos, De Rode Mus en het Zingende Paard willen het bos opknappen. om toeristen en recreanten te laten genieten van de natuur. Zij vragen bezoekers om op zaterdag 28 maart te helpen met het opruimen.

De actie begint om 14.00 uur bij de Hooiberg in het Loetbos. Vuilniszakken met handschoenen liggen klaar, meldt de Stichting. Wie een zak met zwerfvuil inlevert, maakt kans op een dinerbon of een gratis kanotocht.

zwerfvuil