Wethouders


 

Dilia Blok

Wethouder

Loco-Burgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting
 • Vergunningverlening / bouwzaken
 • Monumentenzorg
 • Gebiedsmarketing (recreatie en toerisme)

  Lavinja Sleeuwenhoek

  Wethouder

Portefeuille

 • Burgerparticipatie
 • Samenleving (sport, cultuur, bibliotheek, subsidiebeleid, vrijwilligersbeleid etc.)
 • (Digitale)Dienstverlening
 • WMO (ouderen/ gehandicapten/zorg)