Groot tekort aan betaalbare woningen

Ben Schamper

De kop van het artikel afgelopen dinsdag in het Kontakt. De gemeente Krimpener -waard ziet aan de oostkant van Gouderak mogelijkheden om te bouwen. Gemeente Belang Krimpenerwaard ondersteunt deze ontwikkeling van harte.

Gemeente raadslid namens Gemeente Belang Krimpenerwaard Ben Schamper zelf inwoner van Gouderak is helder in zijn reactie “het is belangrijk dat we gaan bouwen”.

Klik hier voor het artikel.

Waarom overstappen op schone energie

We gebruiken elke dag energie. We verwarmen onze huizen en gebouwen, gebruiken elektriciteit en pakken de auto. Een groot deel van ons energieverbruik heeft negatieve gevolgen voor ons klimaat. Daarom gaan we voor alle energie die we dagelijks gebruiken over op schone energie. We streven naar minder CO2-uitstoot en schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen. Gemeente Krimpenerwaard wil CO2-neutraal zijn in 2050.

Klik hier voor de ontwikkelingen energietransitie Krimpenerwaard.

Gemeente Belang positief woningbouw Vlist

Gemeente Belang is positief over de woningbouwplannen op het voormalige terrein van Kruiswijk aan de Oost-Vlisterdijk. Op het voormalige bedrijfsterrein zijn woningen gepland, omliggende gebouwen zoals de garage worden ook bij de nieuwbouwplannen betrokken.

Een aantal jaren geleden is de Firma Kruiswijk verplaatst van de locatie aan de Oost-Vlisterdijk naar het bedrijventerrein in Bergambacht. Met het verplaatsen van het bedrijf naar het bedrijventerrein in Bergambacht is een einde gekomen aan een zeer ongewenste ruimtelijke en verkeerssituatie. In 2014 is de voormalige bedrijfsbestemming reeds omgezet naar een woonbestemming (met het achterliggende terrein als landbouw / natuur).

Klik hier voor het artikel: Raad stemt in met woningbouw op terrein Kruiswijk in Vlist.

Politiek Café 10 oktober RTV Krimpenerwaard

Fractievoorzitter Willem Schoof was te gast bij het Politiek Café van RTV Krimpenerwaard op 10 oktober j.l. Onderstaand de vier onderwerpen van gesprek.

1.Op 1 januari a.s. bestaat de gemeente Krimpenerwaard vijf jaar. Wat heeft deze schaalvergroting ons gebracht? En wat heeft deze schaalvergroting voor effect geresulteerd met betrekking tot de afstand van inwoners en gemeente op zowel fysiek gebied als digitaal gebied.

2. Meerjarenbegroting 2020-2023. Inbreng Willem Schoof start vanaf 18.19 minuten tot 38.19 minuten.

3. Beheer zwanenpopulatie in de Krimpenerwaard.

Klik hier voor het artikel: Afschot knobbelzwanen blijft nodig in Krimpenerwaard.

Klik hier voor het artikel: Met zwanen kun je toeristen naar de Krimpenerwaard trekken.

Klik hier voor het artikel: Doorgaan met verjagen en afschieten van knobbelzwanen in Krimpenerwaard is gewenst en noodzakelijk.

Klik hier voor het artikel: Willem Schoof (VGBK): Maatwerk bij aanpak zwanenoverlast.

4. Retailvisie Krimpenerwaard.