Raadscommissievergadering

Op dinsdag 18 juni vergadert de raadscommissie in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek bestuur -gemeenteraad – vergaderingen – vergaderingen en stukken.

Op de agenda staat o.a.

– Jaarstukken 2018

– Eerste tussentijdse rapportage 2019

– Kadernota 2020 en Meerjarenraming 2021-2023

 

Altijd op zoek naar de oplossing i.p.v. hard schreeuwen

         Willem Schoof

Fractievoorzitter Willem Schoof was zaterdag 15 juni te gast in het radioprogramma “De Waard op de kaart” bij RTV Krimpenerwaard een van de onderwerpen was het sportaccommodatieplan, klik op onderstaande link voor de inbreng van Willem Schoof.

Altijd op zoek naar de oplossing i.p.v. hard schreeuwen

Klik hier voor het interview met Willem Schoof zaterdag 15 juni j.l. Start interview 06.40. Item over het sportaccommodatieplan start op 10.02.

Veteranen bijeen in Lekkerkerk

Veteranen veel dank voor jullie inzet voor vrede en vrijheid

Zaterdag 15 juni organiseerde de Stichting D-Day Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard de jaarlijkse Veteranendag in Amicitia te Lekkerkerk.

De veteranen werden ontvangen door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek en kregen de traditionele ‘blauwe hap’ aangeboden. Hoogtepunt van deze dag, het optreden van het orkest van de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met De meisjes met de wijsjes.

TruckRunKrimpenerwaard

Het was weer een fantastisch evenement “De TruckRunKrimpenerwaard’’. Een vijftigtal vrachtwagenchauffeurs en hun bijrijders hadden een meer dan fantastische middag.

De truckerskaravaan vertrok om ca. 13.00 uur uit Krimpen aan den IJssel om vervolgens via Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ammerstol, Bergambacht, Stolwijk, Gouderak en Ouderkerk ad IJssel te eindigen bij het eindpunt De Tuyter.

Dank aan de organisatie voor dit prachtige evenement.

 

Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan

Tijdens de behandeling van de kadernota dienen de coalitiepartners VVD, ChristenUnie, D66, Lokaal op 1 en Gemeente Belang Krimpenerwaard een amendement in om geen verhoging van de binnensport tarieven door te voeren en de dekking hiervoor te vinden door de kadernota te amenderen op de inzet van extra bodes om vergaderen om verschillende locaties mogelijk te maken. Met als resultaat de begroting voor sport met € 25.000 zal stijgen.

Met het vaststellen van de sportnota op 6 juni 2017 door de gemeenteraad is besloten om de binnensport tarieven te heroverwegen. De opdracht vanuit de sportnota was kostprijsgeorienteerd en regionaal gewogen.  Deze opdracht is uitgewerkt in het sportaccommodatieplan. Het resultaat hiervan is dat de huidige tarieven €12,00 onder de regionale tarieven ligt en het voorstel is om de tarief in 6 jaar tijd met totaal €6,00 te laten stijgen. Dat betekent €1,00 per jaar bovenop de inflatiecorrectie met als eindresultaat dat de tarieven over 6 jaar nog €6,00 onder de regionale tarieven liggen.

Echter bij de hoorzitting is gebleken dat het voor de verenigingen moeilijk is om met deze verhoging om te gaan. Gezien wij sporten hoog in het vaandel hebben staan wordt dit amendement ingediend. Bij de evaluatie van de sportnota worden de binnensporttarieven meegenomen.