Werkbezoek agrarische sector

Gemeente Belang Krimpenerwaard gaat zaterdag 19 juni op uitnodiging van LTO Noord op werkbezoek bij de agrarische sector.

Het werkbezoek staat in het teken van de Regionale Energiestrategie (RES) in relatie met de agrarische sector. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de kleine boeren windmolen.

Het werkbezoek vindt plaats op een agrarisch bedrijf in Ouderkerk aan de IJssel.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek opent beweegroute Haastrecht

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) opende vandaag de beweegroute Haastrecht.  

Op verschillende plekken in Haastrecht staan mozaïekborden waarop bewegingen zijn afgebeeld. Op het startbord voor de huisartsenpraktijk op het Concordiaplein is de route vermeld, maar deze wordt ook zichtbaar door met een mobiele telefoon de QR-code te scannen die onder de mozaïekborden is geplakt.

Klik hier voor het hele artikel.

Rijk laat gemeenten financieel in de kou staan bij het compenseren tekort jeugdzorg

Tijdens het online Jaarcongres van de VNG d.d. 16 juni heeft wethouder Ria Boere (Wethouder financiën gemeente Krimpenerwaard) namens de portefeuillehouders financiën van de gemeenten Bodegraven – Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas een motie ingediend om de begroting structureel op te stellen op basis van de uitspraak van de arbitragecommissie van Zwol ten aanzien van de Jeugdzorg. De motie werd op een haar na unaniem aangenomen.

De arbitragecommissie, onder voorzitterschap van Richard van Zwol, heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het rijk over de kosten van de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk:

Het rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg. 

Het rijk heeft in de afgelopen jaren tal van taken naar gemeenten overgeheveld zonder de noodzakelijke financiën om deze taken uit te voeren. Door deze werkwijze van het rijk zijn vele gemeenten in financieel zwaar weer gekomen.

Klik hier voor meer informatie over de ingediende motie.

Klik hier voor meer informatie over de ingediende motie.

Veel gemeenten hebben grote financiële zorgen over de jeugd- en ouderenzorg. Krimpenerwaard heeft het voortouw genomen om samen met regio – gemeenten een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te sturen over deze problematiek. Hierin werd aangegeven dat het voor veel gemeenten al lastig was om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. De kosten in het Sociaal Domein blijven steeds verder oplopen, zowel door de opgelegde kortingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag. De mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op deze kosten zijn zeer beperkt. Dat wordt nog eens verergerd door besluiten van het Rijk, zoals het abonnementstarief voor de Wmo. De regio – gemeenten Midden-Holland gaven in de brief aan dat ze willen dat het Rijk ingrijpt en over de brug komt met een aantal ingrijpende maatregelen.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Factsheets Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard was aanwezig bij de overhandiging van de publicatie van de tien belangrijkste trends in feiten en cijfers van de Krimpenerwaard. Deze waren door de ambtelijke organisatie bijeengebracht in een zeer overzichtelijke syllabus met als titel ”Feiten en cijfers Krimpenerwaard”.

Deze publicatie is voor de fracties van alle politieke partijen een handig hulpmiddel én goed te gebruiken voor het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Ook aanwezig bij de overhandiging een reportageploeg van RTV Krimpenerwaard, de reportage is binnenkort op RTV Krimpenerwaard en de diverse sociale media te zien.