Gemiva zeer teleurgesteld over vertraging nieuwbouw AZS – terrein

Tijdens het werkbezoek van raads- en commissieleden aan De Hoekse Gang gaf Griet Vries regiodirecteur Gemiva in niet mis te verstane woorden aan “zeer teleurgesteld te zijn in de vertraging met betrekking tot nieuwbouw Gemiva gebouw op het AZS terrein”. Griet Vries maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezige raads- en commissieleden deelgenoot van haar teleurstelling te maken. De huidige huisvesting Gemiva Schoonhoven verkeert in zeer slechte staat gaf Griet Vries vervolgens aan.

De aanleiding voor het warme betoog van Griet Vries was het intrekken van het bouwplan voor het AZS – terrein in Schoonhoven, nieuwbouw Gemiva is hier een integraal onderdeel van. Door het intrekken van het gepresenteerde bouwplan treedt er nu vertraging op om de nieuwbouw te realiseren.

Het gepresenteerde bouwplan kreeg de handen niet op elkaar van omwonenden, De Archeologische Werkgroep Schoonhoven, De Historische Vereniging Schoonhoven en enkele politieke partijen.

                  Bouwplan AZS terrein – Nieuwbouw Gemiva rood omcirkeld

Bouwplan splitsen                                                                                                              Hoelang de vertraging gaat duren voordat de nieuwbouw Gemiva gerealiseerd gaat worden, is op dit moment niet bekend, misschien is het een optie om het bouwplan te splitsen. Eerst realisatie nieuwbouw Gemiva en vervolgens de bouw van de woningen. Dit alles overeenkomstig de opdracht van de gemeenteraad aan het college om minimaal 200 woningen per jaar in onze gemeente Krimpenerwaard te realiseren. Gemeente Belang Krimpenerwaard zal na het zomerreces hier vervolg opgeven.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek reikt zwemdiploma’s uit

Recent zwommen twaalf vrouwen van niet-Westerse afkomst af voor diploma A, B of C in zwembad De Hofstee in Bergambacht. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) reikte de diploma’s uit aan de trotse vrouwen: “In Nederland groei je als kind op met zwemles, er is hier veel water. En jullie kinderen leren hier ook al op jonge leeftijd zwemmen. Maar dat jullie als volwassen vrouwen hebben leren zwemmen is een geweldige prestatie!” Zij moedigde de vrouwen aan om vooral te blijven oefenen in de Krimpenerwaardse zwembaden.

In een land als Nederland met veel rivieren en meren is het heel belangrijk om goed te kunnen zwemmen. Voor nieuwkomers is zwemles niet altijd vanzelfsprekend.

Stichting Krimpenerwaard Intercultureel besloot daarom in 2016 te starten met het organiseren van zwemlessen voor vrouwen van niet-westerse komaf. Zo’n veertig vrouwen krijgen elke maandagmorgen onder deskundige leiding zwemles in zwembad De Hofstee.

Helma de Jong, coördinator van Krimpenerwaard Intercultureel: “De zwemlessen zijn een groot succes. Er is nog steeds een enorme behoefte aan zwemlessen voor deze groep volwassen vrouwen.  Voor het nieuwe seizoen, dat start na de zomervakantie, is zelfs al een wachtlijst.”

Nieuwe kandidaten kunnen zich inschrijven via info@krimpenerwaardintercultureel.nl

Motie Gemeente Belang Krimpenerwaard: Krimpenerwaard sluit zich bij statiegeldalliantie aan

Gemeente Belang Krimpenerwaard dient tijdens de raadsvergadering van 10 juli as. een motie in met als strekking, Krimpenerwaard sluit zich bij de statiegeldalliantie aan.

Zwerfafval hardnekkig probleem                                                                                In de Statiegeldalliantie hebben organisaties uit Nederland en België de handen ineen geslagen voor uitbreiding van statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen en drankblikjes. Aanleiding is het zwerfafval als hardnekkig probleem én bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, zowel  lokaal, landelijk als wereldwijd.

Statiegeld levert een effectieve en grote bijdrage aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Via de Statiegeldalliantie vragen consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven die zich reeds hebben aangesloten hun regering om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Bijna 300 gemeenten hebben zich inmiddels bij dit initiatief aangesloten of de intentie uitgesproken dat te gaan doen.

Buurlanden langer ervaring en met succes                                                      Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken hebben al langer een statiegeldsysteem voor kleine flessen en blikjes. Zij tonen aan dat de aanwezigheid van PET en blik in het zwerfafval sterk is verminderd. Bovendien leidt vermindering van zwerfafval tot lagere kosten in opruimen. Ook is het restafval via een statiegeldsysteem van hogere kwaliteit en daardoor met hogere opbrengst te recyclen.

Klik hier voor de website van de statiegeldalliantie.

M18-13 VGBK statiegeldalliantie