90 miljoen voor een ingrijpende aanpak van de Algeracorridor

De gemeente Krimpenerwaard is blij met de 90 miljoen euro die gisteravond is toegezegd voor het oplossen van de verkeersknelpunten rond de Algracorridor. Er is ook teleurstelling over het feit dat er geen oeverbinding komt tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk.

Het besluit werd dinsdagavond laat genomen door de Programmaraad MoVe (Metropoolregio Rotterdam Den Haag de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Wethouder Ria Boere: (VVD) “We hadden natuurlijk het liefst een keuze voor de verbinding Ridderkerk-Krimpenerwaard gezien. Toch zijn onze inspanningen niet voor niets geweest. Er is ook besloten dat er 90 miljoen euro beschikbaar komt voor een duurzame oplossing van de Algeracorridor. Daar ben ik heel blij mee. De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard krijgt nu de aandacht die het al jaren verdient. Een erkenning van de meerwaarde die een beter bereikbare Krimpenerwaard voor de regio kan bieden.

Wethouder Boere geeft verder aan dat de gemeente Krimpenerwaard er samen met de partners in de regio en de provincie Zuid-Holland het maximale hebben uitgehaald. ‘We staan op de kaart, zowel landelijk als in de regio. Voor de economie was de extra oeververbinding echt de beste oplossing geweest. Een duurzame oplossing van de Algeracorridor samen met de verbetering van de doorstroming op de A16 is al een goede stap voorwaarts.

Intensieve aanpak Algeracorridor is noodzakelijk                                                      Een grootschalige en intensieve aanpak voor de Algeracorridor is second best, een enkele verbinding blijft kwetsbaar. De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard wordt aanzienlijk verbeterd met het nu bedachte maatregelenpakket. Een studie naar de uitwerking van de maatregelen kan in gang worden gezet. Ook de alternatieven van meedenkende inwoners en ondernemers worden hierbij betrokken. Boere: “Ik heb nog wel m’n zorgen over de uitvoering van het traject. Het verdere onderzoek blijven we daarom op de voet volgen.”

Intensieve lobby heeft gewenste effect gehad                                                              De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en de provincie hebben de afgelopen periode de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard op de agenda gezet van de regio Rotterdam en de landelijke politiek. Door deze intensieve lobby is de samenwerking geïntensiveerd.

Bereikbaarheid Krimpenerwaard goed op de kaart gezet

90 miljoen voor oplossen knelpunten Algeracorridor en geen oeververbinding Ridderkerk – Krimpenerwaard.

De nieuwe oeververbinding in de regio Rotterdam komt niet tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard te liggen. Dat besluit hebben de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag genomen. De voorkeur wordt gegeven aan de variant tussen de Rotterdame wijken Feijenoord en Kralingen/de Esch.

Wel is overeengekomen dat er extra geld gestoken wordt in het aanpakken van knelpunten op de Algeracorridor tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel. Voorwaarde is wel dat er nog 30 miljoen euro beschikbaar komt voor de financiering van de 90 miljoen die maximaal nodig is voor de Algeracorridor.

Klik hier voor het hele artikel.

Krimpenerwaard heeft een van de duurzaamste wagenparken van de regio

Gemeente Krimpenerwaard investeert in elektrische auto’s. Inmiddels is het grootste deel van de voertuigen geleverd. Vijftien auto’s zijn elektrisch, waarbij is gekozen voor beproefde techniek. De voertuigen hebben een actieradius van meer dan tweehonderd kilometer. Dit is ruim voldoende voor het werk binnen de Krimpenerwaard. Daarnaast heeft ieder elektrisch voertuig een eigen laadpunt, om de bedrijfszekerheid te waarborgen.

Voorbeeldfunctie                                                                                                              Wethouder Bert Bening:(D66) “Verduurzaming van ons wagenpark was een grote wens, die met de aanschaf van de elektrische voertuigen in vervulling is gegaan. Wij hopen hiermee een voorbeeld te zijn.”

Niet alle voertuigen konden vervangen worden voor een elektrische auto. Zo zijn er negentien dieselvoertuigen aangeschaft die voldoen aan de strenge Euro 6 norm. Dit zijn bijvoorbeeld zwaardere bestelbussen met een kraan, waarvan nog geen elektrische varianten met voldoende actieradius leverbaar zijn. Overigens wordt bij een toekomstige vervanging altijd de aanschaf van een elektrisch voertuig overwogen.

Door de combinatie van elektrisch rijden en de schoonst mogelijke diesels beschikt de gemeente Krimpenerwaard over één van de duurzaamste wagenparken in de regio.

En dat levert grote voordelen op qua CO2 uitstoot, stikstof en fijnstof, waardoor de uitstoot aan alle huidige Europese afspraken voldoet. Het oude wagenpark was toe aan vernieuwing. Er is in totaal 1.8 miljoen geïnvesteerd in de aanschaf van in totaal 34 voertuigen.