Waardse Sport Spelen succesvol

De Waardse Sport Spelen, een tweedaags sportfestijn was weer een groot succes! Gingen gisteren de leerlingen uit het tweede leerjaar hun sportieve krachten meten, vandaag was het de beurt voor leerlingen uit het eerste leerjaar. Vandaag deden bijna 100 leerlingen mee aan de triatlon. Daarnaast was er hockey, beachvolleybal, softbal, tennis en atletiek. Een mooi aanbod van diverse sporten.

Wethouder sport Lavinja Sleeuwenhoek was aanwezig bij de Waardse Sport Spelen en sprak haar waardering voor de organisatie en sponsoren uit.

Interview Statiegeldalliantie voor een duurzamer Krimpenerwaard

Fractievoorzitter Willem Schoof is door RTV Krimpenerwaard geïnterviewd over het voornemen van Gemeente Belang Krimpenerwaard om tijdens de raadsvergadering van 10 juli as. een motie in te dienen met als strekking, Krimpenerwaard sluit zich bij de statiegeldalliantie aan.

Wat is de statiegeldalliantie en welk doel wordt nagestreefd.            Maatschappelijke organisaties, lokale overheden(al meer dan 300 gemeenten zijn aangesloten), burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic drankflessen te laten horen richting de Nederlandse regering.

De Statiegeldalliantie vraagt:                                                                                        Aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot drankblikjes en alle grote én kleine plastic drankflessen in Nederland. “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het vormt een grote bedreiging voor milieu, dieren en mensen. En niet alleen in de Krimpenerwaard maar hoever de horizon strekt. Onderzoek maakt duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval.

Afval moet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Belangrijk is dus dat eenmalige verpakkingen weer terugkomen bij de verpakkingsindustrie, zodat er nieuwe materialen van gemaakt worden. Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt én voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval.

Door ons aan te sluiten bij deze de Statiegeldalliantie vragen wij onze regering om statiegeld op alle petflesjes en blikjes in te voeren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzamer Krimpenerwaard.