Koningsdag in de Krimpenerwaard

De 11 kernen van de gemeente Krimpenerwaard vieren ook dit jaar Koningsdag! Ieder dorp of iedere stad heeft op zaterdag 27 april een eigen Oranjeprogramma samengesteld vol feestelijke activiteiten.

Aubades                                                                                                                                            In de meeste kernen is er een aubade, waarbij de inwoners gezamenlijk de Koning toezingen. Klik hier in welke kern en op welk tijdstip de aubades worden gehouden. De aubades worden bijgewoond door een lid van het college van B&W. Burgemeester Roel Cazemier woont dit jaar de aubade in Vlist bij.

Expositie Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard geopend

De expositie Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard is dinsdagavond geopend door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard).  Ter ere van Internationale Vrouwendag 2019 portretteerde fotograaf José Donatz twaalf wereldvrouwen. De vrouwen zijn afkomstig uit Eritrea, Ginea, India, Japan, Kenia, Nederland, Palestina, Singapore, Somalië, Syrië en zij wonen in de Krimpenerwaard.

De expositie is tot 31 mei te zien in de Bibliotheek Bergambacht.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de website bibliotheek Bergambacht.

Nieuwe waterliniebord voor Schoonhoven

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft afgelopen week een nieuw waterliniebord geplaatst op het Stationsplein in Schoonhoven. Dit bord vervangt twee verouderde borden en is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard.

Het nieuwe bord verwijst naar het waterliniepad Muiden-Goorinchem en naar het waterlinie-ommetje in Schoonhoven.

Klik hier voor meer informatie over het ommetje.

Vragen over blik bij glas en huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een tweetal vragen aan het college gesteld, een vraag over blik bij glas en een vraag over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Blik bij glas                                                                             Sinds april 2017 loopt in onze Gemeente de pilot blik bij glas. De wethouder heeft ons medio oktober laten weten dat de eerste resultaten positief waren, maar dat de resultaten van deze pilot aan het einde van het 1e kwartaal 2019 gedeeld zouden worden met de raad.

Vragen:
Het 1e kwartaal is ten einde en zijn er al resultaten bekend.

Wordt deze pilot gecontinueerd wordt en dus structureel.

Huisvesting arbeidsmigranten                                                                                         Onlangs vernamen wij dat de provincie Zuid-Holland werkt aan een programma voor het huisvesten van arbeidsmigranten die tijdelijk in de provincie werken. Omdat ook in onze gemeente veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn hebben wij de volgende vragen.

Vragen:
Is er bekend hoeveel arbeidsmigranten gehuisvest worden in de Krimpenerwaard, liefst uitgesplitst per kern, en hoeveel en welke panden hiervoor gebruikt worden.

In hoeverre worden deze panden gecontroleerd op eventuele meerbezetting en brandveiligheid.

Is het College op de hoogte van de plannen van de provincie en is hierover al contact geweest.

Kan de zelfbewoningsplicht ook in onze gemeente ingevoerd worden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wacht de beantwoording van het College af.