Geef elkaar de ruimte

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018 vast te stellen met als belangrijkste gevolg de winkelopstelling op zondag in onze gemeente.

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 van CU,D66,VVD en Gemeente Belang Krimpenerwaard is opgenomen dat er ruimte wordt geboden om winkels op zondag open te kunnen stellen. Ontwikkelingen wijzen uit dat een deel van de inwoners behoefte heeft aan een andere invulling van de zondag. Ook toeristen en recreanten verwachten meer en meer dat in toeristische centra de winkels op zondag open zijn. Op basis van onder andere deze gegevens wordt middels de verordening ingespeeld op deze behoefte. Met de openingstijd vanaf 13:00 uur op zondag wordt rekening gehouden met de kerkgang.

De winkelopenstelling op zondag heeft in onze gemeente wisselende reacties opgeleverd. Een breed scala aan meningen heeft de revue gepasseerd. Variërend van een uitgesproken mening van openstelling op zondag, tot een gematigden houding tot de zondagsopenstelling, tot de mening van op zondag blijven de winkels gesloten.

In de aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is op de website van Gemeente Belang Krimpenerwaard het artikel verschenen met als titel “Geef elkaar de ruimte“. In de voorbereiding naar de raadsvergadering van dinsdag 25 september ging mijn gedachte naar dit artikel terug,

In mijn beleving is het essentieel om elkaar de ruimte te geven en te gunnen. Met dit als uitgangspunt vorm je samen een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, uiteraard binnen de kaders die wij met elkaar hebben afgesproken. Deze veelzijdigheid van denken en doen maakt de gemeente Krimpenerwaard tot een plek waar het goed wonen, werken en vertoeven is, laten we dit koesteren, bewaken en uitbouwen.

Geef elkaar de ruimte.

Willem Schoof                                                                                                                      Fractievoorzitter                                                                                                                  Gemeente Belang Krimpenerwaard

Dag van de democratie en start jeugdgemeenteraad

Op vrijdag 14 september werd door de leerlingen van OBS Prins Bernhardschool uit Lekkerkerk en Burgemeester Roel Cazemier de vlag van de democratie in top gehesen. Deze dag was tevens de aftrap van de jeugdgemeenteraad Krimpenerwaard. Gemeente Belang Krimpenerwaard was bij deze activiteit aanwezig.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Zomerstage Ada van Buren bij het Zilvermuseum en Stichting SWOS

Ada van Buren heeft deze zomer twee maal stage gelopen, bij het Zilvermuseum en bij de Stichting SOWS in Schoonhoven. Hieronder leest u haar verslag.

De gemeenteraad van de Krimpenerwaard vindt het ontzettend belangrijk om in contact te staan met de samenleving. Naast het afleggen van reguliere excursies en werkbezoeken door de raad aan de vele mooie bedrijven, instellingen en organisaties die onze gemeente rijk is, gaan onze raads- en commissieleden in de maanden juli en augustus op Zomerstage.

U leest hier hoe Ada van Buren (raadslid Gemeente Belang Krimpenerwaard) haar twee stages heeft ervaren. “Beste inwoners van de Krimpenerwaard deze zomer heb ik twee dagen stagegelopen. U heeft al verslagen kunnen lezen van twee gemeenteraadsleden, die bij dezelfde instanties stage hebben gelopen, dus u heeft hier al een beeld van gekregen. Ik hou er niet van om in herhalingen te vallen, dus wat ik u wil meegeven is vooral dat ik twee topdagen heb gehad. Ik ben er van doordrongen geraakt dat het Zilvermuseum en de SWOS ieder op hun eigen terrein fantastisch werk doen en hun plaats in de Schoonhovense gemeente verdienen en moeten behouden.

Zilvermuseum                                                                                                                      In het Zilvermuseum was er een leuk programma voor mij gemaakt. Ik heb met Mieke, Patricia, Tonny en Gemma leuk samengewerkt die dag. Ik heb een hele pagina nodig van Het Kontakt om alles te vertellen, maar u kunt mij altijd bellen voor verdere informatie. Ik heb veel geleerd hoe het er achter de schermen aan toegaat en heb grote bewondering voor alle vrijwilligers en uiteraard ook voor de professionele krachten die zorgen dat het Zilvermuseum de uitstraling houdt die het nu heeft.

SWOS                                                                                                                                        Mijn tweede dag was bij de SWOS iets heel anders, maar heel mooi om daar een daagje mee te mogen lopen. In de ochtend was ik bij de dagopvang voor mensen met beginnende dementie en heb gezien hoe liefdevol en respectvol de benadering is. De vrijwilligsters krijgen van mij een groot compliment. Ik heb het eten mee mogen uitserveren, een vers drie gangenmenu en ik heb lekker meegegeten. Je kunt van deze gelegenheid 5 keer in de week gebruik maken en er waren drie tafels vol, dus er wordt goed gebruik van gemaakt uiteraard tegen een kleine vergoeding.

Ik hoop dat u het boekje van de SWOS niet bij het oud papier gedaan heeft, anders moet u zeker een nieuwe gaan halen. Dan kunt u, gezien de vele activiteiten die er aangeboden worden, zien dat de SWOS een onmisbare plaats in de samenleving veroverd heeft.30% van de huishoudens in Schoonhoven weet de SWOS te vinden en dat mag niet verloren gaan”. (Bron:Gemeente Krimpenerwaard)

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Start kwaliteitsimpuls Krimpenerhout

Vandaag is het startsein gegeven voor de kwaliteitsimpuls Krimpenerhout. Krimpenerhout is een geliefd en drukbezocht recreatiegebied, maar het voldoet niet meer helemaal aan de wensen en eisen van de recreant van nu.

                             Namens de gemeente Krimpenerwaard aanwezig,                               wethouder Leon de Wit (3e van links)

Het gebied krijgt een grote opknapbeurt en allerlei nieuwe voorzieningen. Zo komt er een speeleiland, schoon zwemwater een twee keer zo breed strand.

Klik hier voor meer informatie over de Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout.

 

Jeugdgemeenteraad Krimpenerwaard van start

Op vrijdagochtend 14 september is de aftrap gegeven voor de vorming van de jeugdgemeenteraad in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeenteraad van Krimpenerwaard nam in juli jl. unaniem een motie aan om te komen tot een jeugdgemeenteraad.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Foto-impressie start jeugdgemeenteraad Krimpenerwaard