Gemeente Belang akkoord met terugplaatsen hek Wilhelminaboom Schoonhoven

Gemeente Belang is akkoord gegaan met het terugplaatsen van het hek rond de Wilhelminaboom in Schoonhoven.

De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel om het hek terug te plaatsen. Het hek werd in 1895 feestelijk onthuld in het kader van de inhuldiging van Wilhelmina tot koningin.

Het hekwerk van de Wilhelminaboom is een gemeentelijk monument. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het terugplaatsen van het hek.

Ada van Buren (raadslid Gemeente Belang) heeft in een eerder stadium vragen gesteld over het terugplaatsen van hek.

Krimpenerwaard Camperarrangement

Maak gebruik van de huidige camperplaatsen in de Krimpenerwaard, onderzoek de mogelijkheden voor nieuwe camperplaatsen in de Krimpenerwaard en initieert een Krimpenerwaard Camperarrangement.

Dit was de reactie van Gemeente Belang Krimpenerwaard op de suggestie een camperplaats voorziening te realiseren op de Dika-parkeerplaats in Schoonhoven.

De reactie van Gemeente Belang Krimpenerwaard werd door fractievoorzitter Willem Schoof toegelicht op RTV Krimpenerwaard.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is aandacht voor camperplaatsen in de Krimpenerwaard altijd goed. Het genereert toeristen voor onze gemeente en omzet voor onze lokale ondernemers.

Er zijn nu al faciliteiten voor campers in o.a. Stolwijk, Bergambacht, Vlist, Haastrecht en Schoonhoven. Daarnaast is er de mogelijkheid om vanuit het Veenweidenproject camperplaatsen te realiseren bij boeren op het erf.

Op loopafstand van de Dika- parkeerplaats en de historische binnenstad Schoonhoven is Stadscamping Schoonhoven gelegen. In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is het een verkeerd signaal om in de nabijheid van een voorziening voor campers nieuwe plaatsen voor campers te gaan ontwikkelen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor meer aandacht voor de huidige camperplaatsen in de Krimpenerwaard, onderzoek de mogelijkheden voor nieuwe camperplaatsen in de Krimpenerwaard, deze locaties moeten uiteraard niet in de nabijheid gesitueerd worden van reeds bestaande camperplaatsen en initieert een Krimpenerwaard Camperarrangement tegen een scherpe prijs in overleg met alle betrokkenen.

Een all-in pakket voor een camperplaats gekoppeld aan een bezoek aan een/of van de musea, kaasboerderij, horecagelegenheid, zwembad, Zilverstad Schoonhoven. Zomaar enkele voorbeelden op welke wijze het all-in pakket samengesteld kan worden. Dit alles naast de wandel/fiets en kanoroutes in onze mooie gemeente.


Wethouder Leon de Wit en fractievoorzitter Willem Schoof te gast bij RTV Krimpenerwaard

Wethouder Leon de Wit

Zaterdag 30 mei is wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard) vanaf 09.00 uur te gast in het programma “De Waard op de Kaart” bij RTV Krimpenerwaard. Fractievoorzitter Willem Schoof is vanaf 11.00 uur te gast bij RTV Krimpenerwaard.

De actuele politieke onderwerpen in onze gemeente zijn onderdeel van gesprek.

Klik hier voor de website van RTV Krimpenerwaard.

Koop lokaal!

De oproep om lokaal te kopen wordt van harte ondersteund door Gemeente Belang Krimpenerwaard ter ondersteuning van de lokale winkels/bedrijven, maar ook in het belang van de leefbaarheid en voorzieningen in onze kernen in onze gemeente.

Vanuit Krimpen aan de Lek is het initiatief genomen om via leuke filmpjes aandacht te vestigen op het belang juist in deze tijd lokaal te kopen!

Wellicht heeft u recent al de film gezien over de winkels in Krimpen aan de Lek?

Weg met onderscheid lokale en landelijke politieke partij’

Gebrek aan geld en gebrek aan een centrale organisatie die kennis en ondersteuning biedt, zijn de 2 belangrijkste knelpunten bij lokale politieke partijen. Dat schrijft het Expertiseteam lokale politieke partijen in zijn advies.

Het Expertiseteam beschrijft in het advies ‘Gelijke monniken, gelijke kappen. Weg met het onderscheid tussen lokale en landelijke politieke partijen’ een aantal knelpunten bij lokale politieke partijen. De 2 belangrijkste, gebrek aan geld en aan een centrale organisatie die kennis en ondersteuning biedt, kunnen worden opgelost door de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) aan te passen. Daardoor moeten ook lokale politieke partijen onder de reikwijdte van deze wet vallen en niet alleen de landelijke politieke partijen.

Klik hier voor het hele artikel.

Bron: VNG