Aanbevelingen informateur Elzinga door gemeenteraad overgenomen

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content met de aanbevelingen van informateur Elzinga voor een formatiegesprek met Gemeente Belang Krimpenerwaard, VVD,ChristenUnie,D66 en Lokaal op 1 om tot een coalitie te komen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 december heeft informateur Elzinga zijn eindverslag aan de gemeenteraad toegelicht. Tijdens deze raadsvergadering zijn de aanbevelingen van informateur Elzinga overgenomen.

De opdracht die hij van de raad op 15 oktober had gekregen, was “om in de meest brede zin te zoeken naar een coalitie die kan bogen op een zo breed mogelijk draagvlak in de raad” en te komen tot een “stabiel en bestuurskrachtig gemeentebestuur”. De raad werd voorgesteld om aanbevelingen die de heer Elzinga in zijn eindverslag heeft opgenomen, over te nemen.

Aanbevelingen informateur Elzinga.                                                                                1. In te stemmen met de aanbeveling van de informateur om in december formatiegesprekken te voeren en te bezien of VGBK, VVD, ChristenUnie, D66 met Lokaal op 1 tot een coalitie komen;

2. Indien met Lokaal op 1 geen overeenstemming wordt bereikt, met het CDA gesprekken te voeren;

3. Tot een aanvullende kwaliteitsimpuls te komen en het draagvlak in de gemeenteraad verder te verbreden, de volgende punten in de formatiebesprekingen mee te nemen;

– bereikbaarheid en zichtbaarheid van de gemeente en bestuurders

– samenlevingsparticipatie in de meest brede zin

– verbetering van het politiek besluitvormingsproces – aspecten van Panorama Krimpenerwaard

4. De heer D.J. Elzinga te benoemen tot formateur.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor het artikel:                                                                                                          Coalitieonderhandelingen voortvarend van start in Krimpenerwaard

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenen prestatieafspraken

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in de gemeente Krimpenerwaard hebben op 11 december de prestatieafspraken Wonen 2019-2022 ondertekend. In deze prestatieafspraken zijn concrete afspraken gemaakt over de thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen, maar ook over bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen en veiligheid.

Tijdens de bijeenkomst hebben de partijen uitgesproken dat gelijkwaardigheid, wederkerigheid en integrale samenwerking belangrijke kernwoorden zijn bij de uitvoering van de afspraken. De partijen kijken er naar uit om vanaf januari gezamenlijk uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

In 2017 maakten de gemeente Krimpenerwaard, de vijf lokale woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voor de eerste keer prestatieafspraken. In de prestatieafspraken spraken de drie partijen af op welke manier zij in 2018 een bijdrage konden leveren aan de uitvoering van de gemeentelijke Woonvisie.

                                   Welkomstwoord door wethouder Leon de Wit                                    (Gemeente Belang Krimpenerwaard)  

Dit jaar stond in het teken om uitvoering te geven aan de afspraken die in 2017 waren opgesteld. Er is bijvoorbeeld samengewerkt om met de GGD Midden-Holland samenwerkingsafspraken te maken over het voorkomen van huisuitzettingen. In januari 2019 wordt dit convenant ondertekend.

(Bron: QuaWonen)

Twee nominaties Ondernemersprijs Midden Holland 2019 uit Krimpenerwaard!

Gemeente Belang Krimpenerwaard is er trots op dat ook dit jaar weer twee bedrijven uit onze gemeente genomineerd zijn. Rikkoert Juweliersbedrijven uit Schoonhoven is genomineerd in de categorie Detailhandel & Horeca en Stinis Holland uit Krimpen aan de Lek is genomineerd in de categorie Groot zakelijk. Felicitaties voor beide bedrijven met deze nominatie.

De voordrachtscommissie uit onze gemeente heeft een lijst met bijzondere bedrijven uit de Krimpenerwaard aangeleverd bij de jury. De bedrijven op deze lijst komen volgens de voordrachtscommissie stuk voor stuk in aanmerking voor de prestigieuze ondernemersprijs. Wie er dit jaar een prijs mee naar huis mag nemen zal bekend worden gemaakt in De Goudse Schouwburg op 14 januari 2019.

Voor meer informatie. Klik hier.

Samen op weg naar glasvezel!

Glasvezel in het buitengebied van Krimpenerwaard is hard nodig. Het is niet alleen beter voor het ondernemersklimaat, de werkgelegenheid en de infrastructuur, ook zorgt glasvezel ervoor dat u klaar bent voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Daarom is op 1 oktober de glasvezelcampagne gestart in het buitengebied. Samen op weg naar glasvezel!

Voordat de aanleg van glasvezel van start kan gaan, is als voorwaarde gesteld dat minimaal 40% van de huishoudens zich inschrijft voor een abonnement. Vraagbundeling wordt dit genoemd. Daarom de vraag, schrijf je voor 17 december voor snel internet en scherpe televisie in het buitengebied van de Krimpenerwaard in. Wordt de vraagbundeling van 40% niet gehaald dan gaat de aanleg van glasvezel in het buitengebied niet door. De teller staat momenteel op 25% (datum 7/12/18) dus nog 15% te gaan.

Daarom is het heel belangrijk om u zo snel mogelijk in te schrijven om snel internet voor nu en de toekomst in het buitengebied van de Krimpenerwaard te realiseren.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor informatie om in te schrijven.