Woningtoewijzing anders organiseren gehonoreerd

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft tijdens de raadsvergadering in juni 2019 een motie ingediend om een onderzoek te starten wat de mogelijkheden zijn om de woningtoewijzing zo in te richten dat niet de gemeente Krimpenerwaard het uitgangspunt is voor woningtoewijzing maar de kern op zich.

Om op deze wijze woningzoekenden die een voorkeur hebben om in de huidige kern te blijven wonen, maar wel willen verhuizen binnen de kern een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekenden buiten de kern. Het college heeft deze motie overgenomen en deze wijziging voor het toekennen van woningen is nu opgenomen in de geactualiseerde Huisvestingsverordening Krimpenerwaard.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de geactualiseerde Huisvestings -verordening Krimpenerwaard 2021 vast te stellen met als belangrijkste wijzigingen dat lokale woningzoekenden met voorrang (maximaal 25 procent) een woning toegewezen kunnen krijgen in hun eigen kern, mantelzorgurgentie nu ook voor eigen inwoners mogelijk is, loting als extra toewijzingsmethode is toegevoegd en gedwongen verkoop van de woning als urgentiegrond is toegevoegd.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met deze geactualiseerde Huisvestingsvergoeding deze geeft een prima impuls voor de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen van de Krimpenerwaard.

Klik hier voor het artikel: Woningtoewijzing anders organiseren.  

Verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard met Prikker op de Kaart

‘Laat uw stem horen’

Verkeersveiligheid is een belangrijk item in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente gaat de komende tijd de risicovolle verkeerssituaties in heel de gemeente in kaart brengen. Het is een onderzoek waarbij u als inwoner van Krimpenerwaard – op een digitale kaart – kunt aangeven welke punten u in uw omgeving als verkeersonveilig ervaart en waarom. We vragen u ook aan te geven waar u vaak fietst – zodat we een beter beeld krijgen van de veelgebruikte fietsroutes in de gemeente.

Wethouder Jan Vente: “Elk ernstig ongeluk in het verkeer is er mij één te veel: we moeten naar de nul toe. Dat vraagt om een slimme en gerichte aanpak om risico’s te verminderen. Ik hoop dat u uw stem wilt laten horen via de digitale enquête. En ons zo helpt om de juiste plekken te vinden waar de verkeersveiligheid beter kan.”

Rijden de auto’s te hard, is het bijvoorbeeld een onduidelijke voorrangssituatie, kun je het verkeer maar moeilijk aan zien komen? U kunt het allemaal aangeven.

Laat uw stem horen en geef uw persoonlijke top 3 van verkeersonveilige locaties aan op de kaart via: https://mappinion.app/v/krimpenerwaard

U kunt de enquête tot en met zondag 03 januari 2021 invullen. De gegevens worden, samen met andere gegevens over verkeersveiligheid en weginrichting, gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente deelt de gegevens met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op plekken waar hij wegbeheerder is.

De enquête is anoniem. U hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten.

Heeft u vragen over dit onderzoek dan kunt u een e-mail sturen naar: verkeersveiligheid@krimpenerwaard.nl

Masterclass om jeugd te enthousiasmeren voor lokale politiek

Om jongeren in de Krimpenerwaard te interesseren voor de lokale politiek worden er in de Krimpenerwaard voor de verschillende groepen jongeren politiek gerelateerde activiteiten georganiseerd. Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft hier op een eerder moment al aandacht aangegeven.

Afgelopen week was de eerste bijeenkomst masterclass “Alles is politiek?!” voor jongeren in de raadzaal in Lekkerkerk.

Binnenkort gaan de politieke partijen uit de gemeenteraad speeddaten met deze politici in de dop als onderdeel van de masterclass.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Portretten van multiculturele vrouwen in de polder

Het eerste exemplaar van het boek ‘Kleurrijk en de vrouw die slaat de trom’ werd vrijdag 27 november in ontvangst genomen door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard). Het boek van Loes Ambrosius bevat portretten van multiculturele vrouwen in onze polder.

Klik hier voor het artikel. Boek ‘Kleurrijk’: portretten van multiculturele vrouwen in de polder.