Zoek de samenwerking, niet de confrontatie

Oproep van Douwe Jan Elzinga aan lokale partijen tijdens een bijeenkomst recent in Ommen.

Hoe kun je als lokale politieke partij opboksen tegen landelijk georganiseerde partijen? Zo’n dertig raadsleden van lokale partijen kwamen onlangs op een zaterdagochtend bijeen in Ommen. Zoek de samenwerking, luidde het slotpleidooi van emeritus hoogleraar bestuursrecht Douwe Jan Elzinga, want landelijke politieke partijen zijn de vijand niet.

Onheus bejegend voelden ze zich, de dertig vertegenwoordigers van lokale partijen die zich in Ommen hadden verzameld. Landelijke partijen verdelen subsidies voor de lokale democratie, maar vergeten daarbij steevast de lokale partijen. ‘We zijn een ondergeschoven kindje’, zei fractievoorzitter Alfons Woolderink van Nieuwe Enter Wierden, een lokale partij in Wierden, voorafgaand aan de bijeenkomst. ‘Voor lokale partijen is geen geld.’ Woolderink vond het rechtsongelijkheid. Vergeet niet, zei hij, dat de lokale partijen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zo’n 30 procent van de stemmen kregen. Zijn partij werd in Wierden de grootste en levert twee van de drie wethouders.

Klik hier voor het hele artikel.

(Bron: VNG Magazine)

Naschrift Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK)

Opgericht in 2014. Ontstaan uit de partijen: Werkgroep ’84 (Nederlek), VKGB (Vlist), Gemeentebelang Bergambacht en Gemeente Belang Schoonhoven.

Dankzij de steun van vele kiezers uit de Krimpenerwaard is Gemeente Belang Krimpenerwaard sinds de start van de gemeente Krimpenerwaard coalitiepartij en met twee wethouders vertegenwoordigd in het college van B&W.

De Kievitsroute. Ontdekt de onverwachte mooie plekjes in de Krimpenerwaard

Klauteren over hekken, speuren naar vogels, struinen door de weilanden, modder aan je schoenen. Dat kun je verwachten tijdens deze lange route door de Krimpenerwaard. Verdeel de route over meerdere dagen of zoek een mooi traject voor een dagtocht. Vaak struin je dwars door de weilanden of volg je een hobbelige houtkade. Vaste reisgenoot is de kievit, een zwart-witte weidevogel die pronkt met een stoere kuif. Tijdens zachte winters zijn ze het hele jaar te zien.

Klik hier voor informatie over de Kievitsroute.

(Bron: Zuid-Hollands Landschap)

Steun Zilvermuseum van Gemeente Belang Krimpenerwaard

Tijdens de commissievergadering heeft Ada van Buren (Raadslid Gemeente Belang Krimpenerwaard) steun uitgesproken voor een begrotingssubsidie om daarmee de continuïteit van het Zilvermuseum te waarborgen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 17 maart.

In 2018 heeft het bureau LawsonLuiten in de door hen opgestelde rapportage over het Zilvermuseum geconcludeerd dat het Zilvermuseum niet ingebed was in gemeentelijk (cultuur)beleid, de ambities van het Zilvermuseum onvoldoende onderbouwd zijn en de gemeentelijke subsidie te laag is om het Zilvermuseum op het huidige niveau te laten functioneren.

LawsonLuiten heeft diverse ambitieniveaus voor het Zilvermuseum uitgewerkt en adviseerde qua financiering te kiezen voor scenario 2. Via dit scenario wordt het mogelijk gemaakt dat het Zilvermuseum op het huidige niveau kan blijven functioneren. Daarmee kunnen o.a. de huidige publieks- en educatieve activiteiten én de rol van het Zilvermuseum in het toerisme en het Zilvercluster behouden blijven. Om de zakelijk impact van het Zilvermuseum te vergroten, adviseerde LawsonLuiten om daar aanvullend middelen voor beschikbaar te stellen.

Klik hier voor het artikel:’Zilverstad zonder Zilvermuseum is geen optie’.

Klik hier voor de website van het Zilvermuseum Schoonhoven.

Paddenoverzetters in Stolwijk gezocht

De Dierenbescherming is op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek.

In Stolwijk trekken tussen eind februari en begin april weer vele padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats. Om te voorkomen dat ze bij het oversteken van drukke wegen worden doodgereden zoeken worden overzetters gezocht die hen helpen om veilig naar de overkant te komen.

De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden

Van paddenoverzetter wordt verlangd dat ze in elk geval zes weken lang, één vaste avond van de week, beschikbaar zijn in de periode van eind februari tot half april. Ze gaan ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur.

De overzetters zijn nodig in de omgeving van Stolwijk. De exacte locaties zijn de Bovenkerkseweg (zie foto) en Goudseweg.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van de Dierenbescherming.

Klik hier voor meer informatie.

(Bron:RTV Krimpenerwaard)

Resultaten onderzoek gemeentelijke kantoren bekend

De gemeente Krimpenerwaard heeft onderzoek laten uitvoeren naar de huisvesting van de gemeentelijke kantoren. Op dinsdag 18 februari zijn het onderzoek en de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Klik op foto voor rapportage business case gemeentekantoren

Onderzoek huisvesting

De gemeente heeft nu vier gemeentelijke kantoorpanden: in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk. De vier gebouwen voldoen niet aan de doelstellingen over duurzaamheid die in het coalitieakkoord en het collegeprogramma zijn afgesproken. Ook voldoen ze niet aan de nieuwe eisen van het energielabel die in 2023 ingaan. Vanwege deze duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen is het onderzoek naar de huisvesting van de gemeentelijke kantoren gestart.

Resultaten

Het college heeft in het onderzoek voor een bredere benadering dan alleen duurzaamheid gekozen. Naast duurzaamheid zijn de onderzochte oplossingen ook beoordeeld op de dienstverlening aan de inwoners, economie, financiën, bereikbaarheid en efficiënt, veilig en gezond werken. In het onderzoek zijn verschillende mogelijkheden voor huisvesting afgewogen:

1. Het handhaven en verbouwen van de bestaande kantoorpanden,

2. Centrale huisvesting op één van de vier kantoorlocaties,

3. Centrale huisvesting op een nieuwe locatie,

4. Huisvesting op twee locaties.

Uit deze verkenning komt variant 3 als beste uit de bus, een centrale huisvesting op een nieuwe locatie. Deze variant laat op vrijwel alle onderzochte aspecten de beste scores zien: een maximale CO2-reductie, optimalisatie van de dienstverlening (onder meer door minder reistijd), efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee minder organisatiekosten en betere onderlinge samenwerking, betere reistijd voor inwoners en medewerkers. En tegenover een eenmalige investering in een nieuw gebouw staan lagere jaarlijkse kosten.

Op basis van deze verkenning heeft het college de mogelijkheid voor één centrale huisvesting voorlopig aangemerkt als voorkeursvariant.

Vervolg proces

Tijdens de bespreking met de raad gaven de fracties aan nog niet over voldoende informatie te beschikken om een standpunt te kunnen bepalen. Afgesproken is om de tijd te nemen die nodig is om tot een afgewogen oordeel te komen