Blijf met je tengels van het buitenmeubilair af

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de gang van zaken rond de jaarwisseling 2020 – 2021. Het totale schadebedrag door vuurwerk is vastgesteld op €27.748-.

Het schadebedrag gerelateerd aan vuurwerk is een forse stijging ten opzichte van het schadebedrag jaarwisseling 2019 -2020. Toen bedroeg de totale schade €15.000-.

Deze schade kost ons als gemeenschap veel geld. Gemeente Belang Krimpenerwaard besteed dit geld liever aan zaken die onze gemeente beter maakt. Hoe vaak moet het nog gezegd worden. Blijf met je tengels van andermans eigendommen af, respecteer dit en gebruik het buitenmeubilair waar voor het bestemd is.

In onze gemeente zo wordt aangegeven wordt teruggekeken op aantal incidenten na, op een relatief rustige jaarwisseling. De hulpdiensten zijn tevreden over het verloop hiervan. Er waren geen grote incidenten. De Veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat de brandweer tijdens de jaarwisseling 5 keer is uitgerukt voor (meestal) container- en kleine (afval)branden. Dit is evenveel als vorige jaarwisseling. De politie meldt 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten. Vorige jaarwisseling waren dat er 6.

De evaluatie van de jaarwisseling 2020 – 2021 wordt begin februari verwacht.

Tussenevaluatie BOB uitgesteld

Sinds 1 januari 2020 wordt in de gemeente vergaderd volgens het BOB model. Een driedeling waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de Oordeelsvorming wordt gedebatteerd in de raadscommissies en ten slotte in een formele raadsvergadering Besloten wordt.

Met de introductie van het BOB vergadermodel wil de raad de volgende doelen realiseren:

De raad wil inwoner en politiek dichter bij elkaar brengen.

De raad beoogt meer regie te krijgen over de raadsagenda.

De raad wil meer ruimte voor politiek debat;

De raad wil besparen op vergadertijd, maar niet ten koste van de kwaliteit.

Op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard is spreektijd per fractie ingevoerd om efficiënt en effectief te vergaderen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content over het instrumentarium ”de dialoogtafel” zoals recent met een afvaardiging uit het culturele veld van gedachte gewisseld werd.

Gezien de huidige situatie is de tussenevaluatie over het vergadermodel BOB doorgeschoven naar november 2021

Historisch onderzoek als onderdeel naar een veiliger N228

De Historische Vereniging Haastrecht is door de Provincie Zuid – Holland benaderd om historisch onderzoek te doen naar de Provincialeweg N228, het traject tussen Gouda en Oudewater. Dit in verband met de renovatie en het herinrichten van de N228 naar een Provincialeweg met een maximale snelheid van 60 kilometer per uur.

De Historische Vereniging Haastrecht is voornemens om een speciale editie van De Havekedrechter uit te geven met als thema ‘’De Provinciale Weg’’.

Omwonenden aan de N228 en politieke partijen hebben al in een eerder stadium actie voor een veiliger N228 gevoerd. Klik op onderstaande link voor de planning van de werkzaamheden.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de planning N228 veiliger.

Klik hier voor de website van de Historische Vereniging Haastrecht.

Gratis warmtescan en isolatie-advies

Gemeente Krimpenerwaard biedt ca. 3.000 woningeigenaren een gratis warmtescan en isolatieadvies voor hun woning aan.

Zij worden hiervoor per brief (verzending 15 januari) op adres benaderd en kunnen zich hiervoor tot en met zondag 24 januari aanmelden.

De selectie van de woningen is gemaakt door het Duurzaam Bouwloket, waarbij is gekeken naar de bouwjaren en de grootste kans voor woningeigenaren om door isolatiemaatregelen geld te besparen en het wooncomfort te verhogen.

Als zij zich aanmelden dan ontvangen zij de warmtescan inclusief isolatie-advies u per post.

Wie zich niet aanmeldt, ontvangt deze niet. De isolatiemaatregelen dragen bij aan het behalen van de milieudoelstellingen. 

Klik hier voor meer informatie over de gratis warmtescan.