Atlas van de lokale lasten

De informatie van alle gemeentes wordt jaarlijks verzameld en gebundeld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Gemeenten mogen hun belastingtarieven zelf bepalen. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen alleen niet hoger zijn dan de uitgaven. De hoogte van bijvoorbeeld hondenbelasting, toeristenbelasting en ozb staat gemeenten vrij.

De Atlas van de lokale lasten is een boekwerk over de ontwikkelingen rond de lokale belastingen in Nederland dat jaarlijks verschijnt.

Klik hier voor de Atlas van de lokale lasten

nederland