Beeldvorming Promen-incidenten vergroot door roddelcultuur

Onderzoek wijst uit dat er sociale onrust wordt ervaren in onderlinge betrekkingen op de werkvloer door medewerkers bij de Sociale Werkvoorziening Promen. De meldingen die er zijn worden volgens vaststaande procedures opgepakt. BING constateert dat het effect van de aangetroffen roddelcultuur binnen het bedrijf ervoor zorgt dat gebeurtenissen blijven leven en in de beeldvorming groter worden. In de ronde doende verhalen over structurele misstanden lijken gebaseerd op incidentele voorvallen.

Op 2 maart jl. heeft onderzoeksbureau BING de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd. Promen had besloten BING in te schakelen na signalen over sociale onrust in de organisatie. Het bureau merkt op dat het meldingssysteem voor incidenten op orde is. Verbetering is mogelijk door de nazorg van meldingen structureel in te richten, waardoor de tevredenheid van de afhandeling van melders kan stijgen. Verder wijst BING erop dat het karakter van een productiebedrijf als Promen maakt dat een bepaalde mate van (beleving van) sociale onrust onvermijdelijk is. Het is daarom van grootste belang om continue alert te blijven op vroegtijdige signalering van kleine en grote voorvallen.

Signalen
Martijn Vroom, voorzitter van Promen: “Vorig jaar zijn we heel erg geschrokken van een aantal gebeurtenissen bij Promen. We hebben toen een aantal maatregelen genomen: snel een nieuwe directeur benoemd, een vestigingsmanager voor de vestiging in Capelle aan den IJssel en een externe vertrouwenspersoon. Vervolgens hebben we opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar de ervaren onrust in de organisatie.” Frank Rossel, directeur van Promen: “Het is goed dat een aantal zaken grondig is onderzocht. Ik herken het beeld dat in het rapport wordt geschetst. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we aan de slag.”

Gedragsverandering
Medewerkers praten veel met elkaar en vooral ook veel over elkaar; zo blijkt uit de gesprekken, de interviews en de enquête van BING. Door het vele herhalen worden de verhalen groter en ernstiger. Frank Rossel: “We gaan werken aan die zogenoemde roddelcultuur, die de onvrede op de werkvloer lijkt te voeden. Natuurlijk blijven we ook serieus omgaan met meldingen. Maar ernstige zaken behoren niet in het ‘roddelcircuit’ terecht te komen. Roddels op de werkvloer voeden daarbij ook de gevoelens van ongenoegen. Het is goed dat we de roddelcultuur gaan aanpakken. Maar we beseffen dat dat niet makkelijk is en tijd nodig heeft.”

Rust
In 2014 werden 53 meldingen door de vertrouwenspersonen ontvangen. “Het meldsysteem wordt goed benut, zodat we weten wat er speelt”, aldus Frank Rossel. “De nazorg biedt nog ruimte tot verbetering, daar zullen we ons de komende periode dan ook op richten. BING heeft geen incidenten gemeld die ons niet bekend waren, maar ieder incident is er natuurlijk nog steeds een teveel.” Frank Rossel, die in september 2014 de opdracht kreeg de rust in de organisatie te herstellen, blijft zich op deze opdracht richten. “Ik ben wel blij dat uit het rapport blijkt dat ruim 75% van de medewerkers met plezier naar het werk komt. De onderzoeksresultaten geven ons de kans om de organisatie nog verder te verbeteren.

Promen
Promen is een SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening) dat zich toelegt op het organiseren van leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Promen werkt voor de gemeenten Gouda, Capelle a/d IJssel, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpen en Krimpenerwaard. Promen heeft zelf vestigingen in Gouda en Capelle a/d IJssel. Binnen én buiten de muren van het bedrijf in Gouda en Capelle a/d IJssel werken momenteel ruim 1500 medewerkers.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport van BING.