Commissievergadering 24 maart

Op dinsdag 24 maart vergadert de raadscommissie in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

– Harmonisatie verordening leerlingenvervoer

– Zienswijze begroting Stichting Onderwijs Primair

– Kredietvoorstel recreatieve voorzieningen natuurgebied De Groote Zaag

– Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen