Herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

 

zaagTen westen van Krimpen aan de Lek ligt het natuurgebied De Groote Zaag, een 17 hectare groot eiland omspoeld door de Bakkerswiel en de Nieuwe Maas.

De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie. Dit betekent dat het areaal (zoetwater-)intergetijdegebied wordt vergroot en dat het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk wordt gemaakt voor recreanten.

 

 

De Groote Zaag is een bestaand natuurgebied aan de Nieuwe Maas (ten oosten van Rotterdam) dat in aanmerking komt voor een kwaliteitsimpuls. De aanwezigheid van zoetwatergetij op de rivier maakt de locatie bijzonder. In 2013 hebben vier partijen – Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de voormalige gemeente Nederlek – een visie opgesteld voor de herinrichting van het natuurgebied.

De gemeenteraad wordt voorgesteld financieel bij te dragen aan de aanleg van een parkeerplaats voor bezoekers van het natuurgebied, aan een nieuwe entreepartij voor het natuurgebied en aan een uitkijktoren die uitzicht biedt op het intergetijden natuurgebied.

Het voorstel “Herinrichting natuurgebied De Groote Zaag” staat geagendeerd voor de commissievergadering van 24 maart.