Historische Vereniging Haastrecht ontvangt cheque RABO Krimpenerwaard voor rotondekunst

De Historische Vereniging Haastrecht en VlistOnderneemt zijn al enige tijd bezig met plannen tot het verfraaien van de rotondes in Haastrecht en Stolwijk, als mooie representatieve entree van de dorpen. Als de projectgroep de financiën rond krijgt, zijn later dit jaar op de rotonde in Haastrecht twee schaatsers van cortenstaal te bewonderen. Ontwerpers zijn Mariëlle Azim en Dick Aerts. In Stolwijk wordt het ontwerp van kazen door Jan de Borst verder uitgewerkt.

CAy7tfHUIAABNu6

 

VlistOnderneemt                                                                                                                         In 2012 is VlistOnderneemt opgestart, een samenwerking van Stolwijkse Winkeliersvereniging, Ondernemers Vereniging Haastrecht, Beauty & Brains en Industrie Groep Vlist. Doel is om samen ondernemend Vlist op de kaart te zetten. Een van de projecten waar VlistOnderneemt zich voor inzet is het verfraaien van de rotondes in Haastrecht en Stolwijk, i.s.m. de Historische Vereniging Haastrecht en de gemeente. Voor de beoordeling van alle technische aspecten kon de steun van ingenieursbureau Arcadis worden ingeroepen. Dit werd financieel mogelijk gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Silhouetten van schaatsers                                                                                                 Voor Haastrecht is gekozen voor het ontwerp van Mariëlle Azim en Dick Aerts; twee schaatsers van cortenstaal. Mariëlle Azim: “De rotonde is een visitekaartje en moet iets vertellen over ons dorp. Als importburger van Haastrecht viel de schaatscultuur op. Naast de schaatssuccessen van Hein Vergeer en Leo Visser zit het schaatsen hier in de genen. Als er natuurijs ligt, gebeurt er iets met dit dorp. En als er geen natuurijs is, rijden bussen vol naar ijsbanen. Daarom vond ik dat er een rotonde met als thema schaatsen moest komen. Het prachtige schaatsbeeld van Dick Aerts dat aan het oude raadhuis hangt, vormde de basis. De uitvoering in brons zou onbetaalbaar zijn, het worden daarom 2 silhouetten van schaatsers uitgevoerd in cortenstaal waarvan 1 kijkt richting de Vlist en de ander naar het centrum. Ik vind het super dat de jury in Haastrecht voor ons idee heeft gekozen en dat zij ook zien dat dit beeld heel goed past. Trots om als inwoner en ondernemer mijn steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en uitstraling van dit dorp.”