Idylle in Loetbos voor vlinders, bijen én mensen

Het Loetbos krijgt een idylle: een bloemrijk landje voor vlinders, bijen en mensen.

Al dit najaar worden, ten noorden van de Hendrikshoeve, een aantal percelen bewerkt en ingezaaid met een duurzaam streekeigen bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor vlinders en bijen. “Dit zaad zorgt jarenlang voor inheemse bloemen die vol zitten met nectar”, zegt Kars Veling van De Vlinderstichting. “We gaan de komende jaren bijhouden welke vlinders dit aantrekt en of er ook meer bijen komen.”

loetbosGeschikt                                                       Bij de aanleg van de idylle werkt De Vlinderstichting onder meer samen met de Nederlandse Bijenhouders -vereniging, Groenalliantie Midden-Holland en van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Het was Lisette van der Spek van de NVWK die De Vlinderstichting op het Loetbos wees. “Ze zijn daarop langsgekomen, om te kijken of dit gebied geschikt is voor een idylle”, vertelt ze. “Dat is het geval. Daar komt nog bij dat de eigenaren van de percelen het ook zien zitten.”

Van der Spek, die vorig jaar een studie Bos- en Natuurbeheer afrondde, kreeg de opdracht om een beheerplan te schrijven voor de idylle die 8.000 vierkante meter groot is. Daar is ze al mee begonnen. “Ik heb gekeken welke vlinder- en bijensoorten er al voorkomen en wat we nog missen. Daarop stemmen we het zaadmengsel af. Het gaat om zaden van streekeigen planten. Het is zeker niet de bedoeling dat er straks planten staan die hier nooit eerder hebben gebloeid.”

Moeilijk                                                                                                                                         Voor de Schoonhovense is het project geslaagd als vlinders, bijen én mensen genieten loetbos2van de idylle. “En het zou natuurlijk mooi zijn als de aantallen vlinders en bijen erdoor toenemen.” Deze insectensoorten hebben het de laatste jaren moeilijk, onder meer door een gebrek aan nectar en stuifmeel. Mede hierdoor dalen hun aantallen in Nederland. Door de aanleg van idylles probeert De Vlinderstichting hierin verandering te brengen.

De Nationale Postcode Loterij maakt de aanleg van de idylle in het Loetbos mogelijk. Deze wordt in het voorjaar van 2016 feestelijk geopend. (Bron:Het Kontakt)