Overnachtingsplaatsen beroepsscheepvaart bij Bergstoep

Rijkswaterstaat is voornemens langs de Lek, ter hoogte van Bergambacht overnachtingsplaatsen voor de beroepsscheepvaart te realiseren.

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan voor de realisatie van acht overnachtingsplaatsen bij Bergstoep.

Het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage en het natuurcompensatieplan liggen gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente.

binnenvaart