Verzoek presentatie herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

De fractie van Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft bij de griffie het volgende verzoek gedaan. Om tijdens de commissievergadering van as. dinsdag bij de behandeling van het agendapunt “herinrichting natuurgebied De Groote Zaag” de landschapsarchitect een presentatie te laten verzorgen over de herinrichting van dit natuurgebied.

De fractie is van mening dat het visualiseren van het voorstel met een toelichting van de landschapsarchitect een meerwaarde creëert bij de behandeling van het agendapunt.

De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie. Dit betekent dat het areaal (zoetwater-)intergetijdegebied wordt vergroot en dat het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk wordt gemaakt voor recreanten.

De gemeenteraad wordt voorgesteld financieel bij te dragen aan de aanleg van een parkeerplaats voor bezoekers van het natuurgebied, aan een nieuwe entreepartij voor het natuurgebied en aan een uitkijktoren die uitzicht biedt op het intergetijden natuurgebied.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft al op een eerder moment artikelen op haar site met betrekking tot de herinrichting natuurgebied De Groote Zaag geplaatst.