Bedrijven Investeringszones

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft aan het college gevraagd of de gelden die door de provincie Zuid – Holland beschikbaar gesteld worden om een Bedrijven Investeringszones (BIZ) te starten aangevraagd zijn.

galgoorddownload

Op veel bedrijventerreinen en winkelgebieden willen ondernemers gezamenlijk investeren om de omgeving veiliger of aantrekkelijker te maken. Het ontbreekt echter vaak aan de benodigde financiering, een evenwichtige verdeling van de kosten en goede afspraken met de gemeente. Het oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) kan dan een oplossing bieden.

Waarom een BIZ oprichten?                                                                                       Een Bedrijven Investeringszone is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte. Alle ondernemers betalen mee aan een gemeentelijke heffing om activiteiten mee te financieren. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op:

Veiligheid: extra toezicht, verlichting, hekwerken of camerabewaking;

Bereikbaarheid: bewegwijzering en verkeersvoorzieningen;

Aantrekkelijkheid: schoonmaak, onderhoud, groenvoorziening, promotie en evenementen.

De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente.

Vaartlandimages