Beheer Multifunctionele Accommodatie De Vogelweide rond

Op 8 april is de beheerovereenkomst voor de multifunctionele accommodatie De Vogelweide in Schoonhoven getekend door Pieter Neven (wethouder gemeente Krimpenerwaard), Theo Segers (directeur-bestuurder PCPO), Miriam van der Smissen (directeur-bestuurder Onderwijs Primair) en Marja Katoen (directeur-bestuurder Kinderopvang Schoonhoven). Een belangrijk moment voor alle partijen. Nu het beheer is geregeld, kan ook het gebouw in gebruik worden genomen. En dat gebeurt al op korte termijn. Eind april verhuizen de twee scholen, PCB Ichthus en OBS Koningin Emma (locatie Oost), en een deel van de Kinderopvang Schoonhoven naar De Vogelweide.

2015 04 08 ondertekening beheerovereenkomst MFA

Kwaliteit Vogelweide                                                                                                                 Met de ondertekening van de overeenkomst hebben de partijen afgesproken samen op te trekken bij het beheer van De Vogelweide, zodat de kwaliteit van de multifunctionele accommodatie in de toekomst op peil blijft.  Voor het beheer wordt een aparte stichting in het leven geroepen die zorg draagt voor De Vogelweide. Het gaat dan over onder meer het onderhoud binnen, de schoonmaak, de energie-inkoop, de beveiliging en het schoolplein.

Vereniging van Eigenaren                                                                                                   Ook wordt er een vereniging van eigenaren (VVE) opgericht.  De VVE gaat over het onderhoud van de buitenzijde van het gebouw. De schoolbesturen krijgen ook een nieuwe rol. Zij worden naast de gemeente (gymzaal en kinderopvang) en QuaWonen (bovenwoningen) volwaardig eigenaar van het gebouw.