Commissievergadering 14 april

Op dinsdag 14 april vergadert de raadscommissie in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.                    

De vergadering is openbaar

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

– Re-integratieverordening en -regeling Krimpenerwaard

– Zienswijze liquidatie Natuur en Recreatieschap Krimpenerwaard

– Inkoop- en aanbestedingsbeleid