Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard wordt dinsdagavond 21 april geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

koeienaamloos

In december 2014 hebben de vijf voormalige gemeenten, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid – Holland de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard ondertekenend. Deze overeenkomst gaat in op drie opgaven, natuur, landbouw en recreatie & toerisme. De Gebiedsovereenkomst bevat reeds de opgave natuur. Voor de opgave landbouw en recreatie & toerisme stelt de gemeente het komende jaar uitvoeringsprogramma’s op.

Met de presentatie krijgt de fractie een beeld van de wijze waarop de stuurgroep de natuuropgave wil integreren in de landbouwontwikkeling in deze natuurgebieden en op welke wijze dit in het beeld van het landschap van de Krimpenerwaard past.