Mogelijk reparatiewetgeving plattelandswoning

Boer1images (1)

Minister Melanie Schultz van Haegen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) onderzoekt of reparatiewetgeving zinvol is om het toch mogelijk te maken dat voormalige agrarische bedrijfswoningen in aanmerking komen als plattelandswoning voor derden.

Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin staat dat een plattelandswoning geen arbeidsplaats is als de bewoner geen binding heeft met het agrarische bedrijf. Daarom moet er op grond van de Wet milieubeheer wel degelijk rekening worden gehouden met de luchtkwaliteitseisen. Dit in weerwil van de Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking trad en die een regeling bevat voor veehouderijen die niet gestopt zijn, maar waarvan de woning qua gebruik wordt afgesplitst.

De minister onderzoekt momenteel met IPO en VNG hoeveel voormalige agrarische bedrijfswoningen in aanmerking komen als plattelandswoning en wat daarvan de gevolgen zijn voor bedrijven in de buurt. Daarnaast wordt onderzocht of er enige flexibilisering mogelijk is van de Europese regelgeving rond luchtkwaliteit. Aan de hand daarvan volgt mogelijk reparatiewetgeving. Schultz wil de doelstelling van de Wet plattelandswoningen zoveel mogelijk overeind houden. (Bron: VNG magazine)