Nieuw Bestuur Gemeente Belang Krimpenerwaard

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeente Belang Krimpenerwaard in De Zwaan in Berkenwoude is er een nieuw bestuur gekozen. Thea van de Wekken en Roland Baas werden herkozen, als voorzitter werd Jan de Goede gekozen. Annemarie Kuijf, Richard van Dortmont, Piet van Dam en Jaco Verhagen werden als algemeen bestuurslid gekozen.

ALV220630_1576977512554894_3272803172067187838_nBestuur Gemeente Belang Krimpenerwaard. Thea van de Wekken, Roland Baas, Richard van Dortmont, Jan de Goede, Jaco Verhagen, Annemarie Kuijf, Piet van Dam.

ALV11118377_1576967435889235_1088521812332177471_n