Projecten Openbare Werken

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard is dinsdagavond 21 april aanwezig bij de presentatie ”projecten Openbare Werken” in de raadzaal in Lekkerkerk.

In de aanloop naar de gemeentelijke herindeling hebben de vijf voormalige gemeenten besluiten genomen om een groot aantal onderhouds- en reconstructieprojecten uit te voeren. Het resultaat is dat de komende jaren sprake is van een grote werkvoorraad projecten.

wer2naamloosDe afdelingsmanager Openbare Werken, Laurens Mourik, zal middels een presentatie inzicht geven in de omvang, de financiële aspecten en de maatregelen die genomen worden om de projecten te beheersen en een plaats te geven in het besluitvormingsproces.

Daarnaast zal ook kort worden ingegaan op de planning en de aanpak van de harmonisatie van de beleidsplannen voor Openbare Werken.