Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad en bevatten informatie over een bepaald onderwerp. De brieven worden gezonden op grond van de actieve informatieplicht van het college.

Klik hier voor de raadsinformatiebrieven voor de raadsvergadering van dinsdag 7 april onder vergaderingen en stukken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad over onderstaande onderwerpen geïnformeerd.

stadhuis schoohovenRestauratie stadhuis Schoonhoven.                                   Sturingsinformatie jeugd.                                                   Collegewerkprogramma.                                                   Stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs gem. Krimpenerwaard.                                                                 Sociaal Domein – begroting 2015.                                       Toezending BING- rapport Promen.                                   Stand van zaken Zilvervakschool Schoonhoven.