Raadsvergadering 7 april

Op dinsdag 7 april vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

– Krediet voorstel recreatieve voorzieningen De Groote Zaag

– Harmonisatie verordening leerlingenvervoer

– Zienswijze begroting Stichting Onderwijs Primair