Samenwerken is de sleutel tot succes

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard is door een bestuurslid benaderd van één van de verenigingen die gebruik maken van het verenigingsgebouw “De Zilverstad” aan de Nieuwe Singel in Schoonhoven om eventueel te bemiddelen in een afgewezen verzoek tot het voorzien in een gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats aan de Nieuwe Singel.

Bord SCHmage1Van deze parkeerplaats wordt gebruik gemaakt door leden van diverse verenigingen die gebruik maken van dit verenigingsgebouw, maar ook door bijvoorbeeld leden van de v.v. Schoonhoven, de tennisclub en de atletiekvereniging. Enkele leden van deze verenigingen met een lichamelijke handicap hebben moeite om te parkeren nabij het verenigingsgebouw.

Na bemiddeling via de verantwoordelijk wethouder en het ambtelijk apparaat is de aanvraag opnieuw beoordeeld en is er uiteindelijk tot grote tevredenheid van de betrokken verenigingen alsnog ingestemd met de aanleg van deze parkeerplaats.