Start herstelwerkzaamheden Geitenwei Gouderak

Uit het talud van de Geitenwei in Gouderak loopt verontreinigd water weg. Na onderzoek van de oorzaak van de uittreding van het verontreinigde water is besloten over te gaan tot definitieve herstelmaatregelen. De omgevingsdienst Midden-Holland heeft in februari 2015 ingestemd met een wijziging op het saneringsplan.

Op grond van een aanbesteding door de Provincie heeft aannemer Bunnik Milieutec BV uit Bodegraven de opdracht gekregen om het werk uit te voeren.

geitenwei-herstel-afdekking

Op 1 april 2015 is de aannemer in het kader van het project Hollandsche IJssel gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De begeleiding van de werkzaamheden zal namens de Provincie Zuid-Holland worden uitgevoerd door het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV uit Rotterdam.

De herstelmaatregelen zijn gericht op het voorkomen van uittreding van verontreinigd grondwater uit het stortmateriaal in de rivier.

De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden.

Achtergrondinformatie

De zelling Geitenwei ligt in Gouderak in de gemeente Krimpenerwaard. De ophoging van de zelling met bedrijfsafval en huisvuil heeft in verschillende fasen plaatsgevonden tussen 1958 en 1960. Het afvalpakket is circa 5,5 meter dik. De vervuiling bestaat uit zware metalen, minerale olie, vluchtige aromaten en pesticiden.

Voor de zelling is in 2007 een natuurinrichtingsplan opgesteld. Braakliggend grasland moet plaatsmaken voor natuur. Geitenwei is een groene schakel in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, die de Krimpenerwaard verbindt met de Zuidplaspolder.

De uitvoering van de bodemsanering en herinrichting is in mei 2010 gestart. Eind 2010 is het werk op de Geitenwei voor zover mogelijk afgerond en zijn met de aannemer afspraken gemaakt over de nog uit te voeren werkzaamheden in 2011. In 2011 is gebleken dat er op enkele plekken water en olie uit het stortmateriaal door de afdekkende kleilaag naar boven wordt geperst. In 2012 wordt verder gezocht naar de oorzaak hiervan . De gronden van deze locatie zijn inmiddels overgedragen aan de Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Zij verzorgen het beheer en onderhoud van deze locatie.