Thema avond Openbare Orde en Veiligheid

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard is dinsdagavond 28 april aanwezig op de thema avond “Openbare Orde en Veiligheid” in de raadzaal in Lekkerkerk.

Status nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk                                                 Onlangs stelde de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard vragen over de gevolgen van de bezuinigingen bij de brandweer Hollands – Midden met betrekking tot het beschikbare materieel, het aantal vrijwilligers en de diverse brandweerposten in de Krimpenerwaard. Met namen was de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard geïnteresseerd naar de status nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk. Het meerjarenbezuinigingsprogramma van de regionale Brandweer Hollands Midden wordt op deze avond toegelicht.

De avond wordt geopend door burgemeester Tjerk Bruinsma, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. De burgemeester zal een korte toelichting geven op de agendapunten en het team openbare orde en veiligheid van de gemeente Krimpenerwaard wordt vervolgens aan de aanwezigen voorgesteld.

politie

Ronad de Haas, teamchef Krimpenerwaard Nationale Politie zal een presentatie verzorgen over het veiligheidsbeleid van de politie. In deze presentatie zal het veiligheidsbeeld geschetst worden zoals dat uit een onlangs gehouden gebiedsscan Krimpenerwaard  naar voren is gekomen.

brandweerMeer-anders-Minder Regionale Brandweer Hollands Midden is de titel van de presentatie door Hans Zuidijk, directeur concernstaf regionale Brandweer Hollands Midden. Het programma Meer-anders-Minder is het meerjaren bezuinigingsprogramma van de regionale Brandweer Hollands Midden.

De avond wordt afgesloten met een presentatie van het risicoprofiel door Henk Meijer directeur Veiligheidsregio Hollands Midden.Het risicoprofiel geeft inzicht in de meest waarschijnlijke risico’s die de gemeente kunnen treffen. Het is aan de gemeenteraad om aan te geven op welke van deze risico’s de Veiligheidsregio zich de komende jaren moet richten. De resultaten van de avond worden meegenomen in het risicoprofiel en worden op een later moment ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.