Chaotische toestanden in Gouderak

Nog geen week nadat de vragen van ons commissielid Thea van der Wekken beantwoord zijn door de Gemeente en waarin de gemeente de zorg van Gemeentebelang Krimpenerwaard deelt betreffende de verkeersveiligheid gaat het opnieuw mis.

img_3868

Op vrijdagochtend 16 september is de kruising Essendreef en de Beemd volledig geblokkeerd wat inhoudt dat mede door de werkzaamheden aan de Snip heel Gouderak Zuid en Gouderak West volledig afgesloten zijn en onbereikbaar en dit duurde bijna 45 minuten.

img_3869

We hoeven niet veel fantasie te hebben om voor te stellen wat de gevolgen zijn als hier zich een calamiteit voordoet. Juist het doel van de vragen van Mevrouw van der Wekken was om de communicatie verbeterd te krijgen ook tussen de verschillende aannemers deze blijkt nu nihil te zijn.

img_3866

Ook nu wil Gemeente Belang Krimpenerwaad er op wijzen dat situaties als deze levens gevaarlijk en onwenselijk zijn. Daarom willen wij nogmaals de projectmanager oproepen om dit met de diverse aannemers kort te sluiten en de aanvoer van materialen te coördineren en dan te zorgen dat er alternatieve wegen open zijn zodat geen hele woonwijken afgesloten worden.

Ben Schamper
Ben Schamper

Ben Schamper

Gemeenteraadslid                                       Gemeente Belang Krimpenerwaard