Gemeente Belang Krimpenerwaard op zonnige Bartholomeusdag

Gemeente Belang Krimpenerwaard stond zaterdag met een kraam op de Bartholomeusdag in Schoonhoven. Fractie- en bestuursleden hebben bij onze kraam in de Lopikerstraat veel bezoekers te woord kunnen staan.

De doorberekening door drinkwaterbedrijf Oasen en nutsbedrijf Stedin met betrekking tot de precariobelasting op kabels en leidingen was een vaak terugkerend onderwerp van gesprek.

img_3906

Positieve reacties op de invoer van Diftar per 1 januari 2017 in onze gemeente. Vanaf 1 januari 2017 betalen alle inwoners in de gemeente Krimpenerwaard, naast een vast bedrag ook per keer dat zij restafval aanbieden.

In ons gesprek met de wijkagent van Schoonhoven kwam het onderwerp huiselijk geweld ouderen ter sprake. De wijkagent is voornemens om de fractie te informeren over deze problematiek tijdens een informatiebijeenkomst. Binnenkort meer informatie hierover.

img_3909

Gemeente Belang Krimpenerwaard kijkt terug op een geslaagde presentatie en heeft op deze manier de inwoners van de Krimpenerwaard kennis laten maken met het lokale politieke raadswerk.

Binnenkort start Gemeente Belang Krimpenerwaard met de inmiddels bekende statafel op de diverse weekmarkten in de Krimpenerwaard voor de “praatje pot gesprekken”.