Huisvesting statushouders en vluchtelingen in de Krimpenerwaard

VGBK logoGemeente Belang Krimpenerwaard vindt het van belang dat er een goed raadsvoorstel met betrekking tot huisvesting van statushouders en vluchtelingen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Nu er landelijk onduidelijkheid is ontstaan over nut en noodzaak van het realiseren van nieuwe opvanglocaties vanwege de lagere instroom van vluchtelingen in ons land en de uitkomst van het provinciaal bestuurlijk overleg pas om 21 september bekend is, heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard tijdens de commissievergadering d.d. 6 september het standpunt ingenomen om ná 21 september dit onderwerp te agenderen.

De Landelijke regietafel werkt momenteel aan een afwegingskader waarmee op 21 september 2016 aan de Provinciale Regietafel in Zuid-Holland transparant en weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen door provincie, gemeenten en het COA over te ontwikkelen en te sluiten opvanglocaties in Zuid-Holland.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft tijdens de raadsvergadering d.d. 31 mei haar standpunten met betrekking tot huisvesting van statushouders en vluchtelingen aangegeven.

Pascal van der Hek
        Pascal van der Hek

Klik hier voor de inbreng Gemeente Belang Krimpenerwaard huisvesting vluchtelingen/statushouders door fractievoorzitter Pascal van der Hek tijdens de raadsvergadering 31 mei jl.

 

Samenvatting standpunten huisvesting van statushouders en vluchtelingen uitgesproken tijdens de raadvergadering d.d. 31 mei jl.

Gemeente Belang Krimpenerwaard loopt niet weg voor de verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben voor de opvang van statushouders en asielzoekers, maar gaan hierbij wel uit van de realiteit en de haalbaarheid.

vluchtth_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1473270957ichthusschool220Gemeente Belang Krimpenerwaard wil eventueel nadenken over het onderzoeken van locaties voor maximaal 50 personen (maar hierbij de voorkeur 20-30 personen per locatie). Wij zullen daarom tegen het voorstel stemmen voor onderzoek naar tenminste 80 asielzoekers in de Spoorstraat in Schoonhoven, maar daarmee ook tegen elke andere locatie in de Krimpenerwaard.

Wanneer elke gemeente in Nederland zich zou houden aan het opvangen van de vastgestelde hoeveelheid statushouders waarom gevraagd wordt, dan zouden de bestaande asielzoekerscentra in Nederland niet zo vol zitten. Veel gemeenten voldoen bij lange na niet aan deze norm.

Desondanks zijn wij van mening dat de gemeente Krimpenerwaard moet doorgaan met het voldoen aan de opgelegde taak om statushouders te vestigen binnen de Krimpenerwaard. Hierbij is voor ons duidelijk dat grote groepen statushouders niet langdurig bij elkaar in één gebouw, of in één huizenblok in één straat geplaatst moeten worden. Spreiding over alle kernen in de Krimpenerwaard is hierbij noodzakelijk.

De beschikbare woningen voor statushouders in de kernen zijn niet ruim beschikbaar. Daarnaast mag de doorstroming van eigen inwoners die op zoek zijn naar een huurwoning niet belemmerd worden. Hiervoor zou de gemeente Krimpenerwaard nieuwe sociale huurwoningen moeten bouwen.

Onder deze genoemde voorwaarden kan Gemeente Belang Krimpenerwaard instemmen met de tijdelijke plaatsing van maximaal 16 statushouders in het voormalig hoofdkantoor K5 aan de Koninginneweg te Lekkerkerk.

vlucht150b4eb6a-df14-4385-9d87-cb7b7c5f9db1Voor wat betreft de hoogbouw van de Zilvervakschool in Schoonhoven willen wij vasthouden aan de eerdere doelstelling dat in dit gebouw woningen/kamers voor studenten gerealiseerd moeten worden (zogenoemde campus).

Woordvoerder voor dit dossier is fractievoorzitter Pascal van der Hek.