Toelichting op het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen

stedindownload-1Het nutsbedrijf Stedin krijgt precariobelasting opgelegd door vele gemeenten in haar verzorgingsgebied van ruim twee miljoen huishoudens (onder meer in Zuid-Holland en Utrecht). De precariobelasting wordt via de tarieven van Stedin doorberekend aan álle huishoudens in dit  verzorgingsgebied. De huishoudens in gemeente Krimpenerwaard betalen zodoende via de tarieven van Stedin ruim € 400.000 mee aan door andere gemeenten geheven precariobelasting. We krijgen hier niets van terug.

Raadsbesluit                                                                                          De manier om iets aan het beschreven situatie te doen is om als gemeente Krimpenerwaard zelf precariobelasting op kabels en leidingen te gaan heffen. De gemeenteraad nam dit besluit op 31 mei 2016 (het heffen van precariobelasting met ingang van 1 juli 2016). Met het besluit om precariobelasting op kabels en leidingen te heffen wordt ook het netwerk van drinkwaterbedrijf Oasen belast. Oasen belast de precarioheffing door, uitsluitend aan de huishoudens in de precarioheffende gemeente Krimpenerwaard. Deze werkwijze geldt voor alle  drinkwaterbedrijven

Teruggave                                                                                                       De gemeenteraad heeft op 31 mei ook besloten om de lastenverhoging als gevolg van de precarioheffing in gemeente Krimpenerwaard geheel terug te geven aan de huishoudens. Dat wil zeggen de (relatief geringe) lastenverhoging via de tarieven van Stedin en de lastenverhoging als gevolg van het doorbelasten door Oasen. De gemeenteraad neemt naar verwachting in de vergadering van december een besluit over wanneer en hoe de compensatie zal plaatsvinden.

De precariobelasting over 2016 die Oasen doorbelast (vanaf uitvoeringsdatum 15 augustus 2016) bedraagt ongeveer € 10,00 per huishouden. Over een heel jaar (2017) is dat ongeveer € 25,00 per huishouden. Stedin berekent de precariobelasting van het jaar 2016 door in de tarieven van het jaar 2017. De lastenverhoging op jaarbasis (als gevolg van het heffen van precariobelasting in gemeente Krimpenerwaard) is ongeveer € 1,00 per jaar per huishouden.

(Bron:Gemeente Krimpenerwaard)