Vergadering Raadscommissie Ruimte en Financiën

Op woensdag 14 september vergadert de raadscommissie Ruimte en Financiën in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

samendownload-1Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Klik hier om de vergadering live te volgen.

Op de agenda staat o.a.

– Tussenrapportage

– Beleidsplan gladheidsbestrijding

– Krediet Veerstoep Bergambacht

– Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen