Vragen over werkzaamheden Gouderak

Thea van der Wekken
            Thea van der Wekken

Afgelopen week heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard commissielid Thea van der Wekken aandacht gevraagd voor de werkzaamheden in de openbare ruimte en de verkeerssituatie in Gouderak. Met als gevolg wegafsluitingen die deze werkzaamheden veroorzaken. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor een betere communicatie met de inwoners van Gouderak. In haar beantwoording gaf de gemeente o.a. aan dat er binnenkort een nieuwsbrief huis-aan- huis met actuele informatie bezorgd wordt

Onderstaand beantwoording gemeente

Beste mevrouw Van der Wekken,

Communicatie

Als eerste willen wij aangeven dat er vanuit de gemeente reeds op meerdere manieren is gecommuniceerd met de bewoners in de wijken waar de werkzaamheden plaatsvinden. Zo zijn er eind april en begin mei bewonersavonden georganiseerd. Eind juni is nog huis-aan-huis een nieuwsbrief bezorgd. Nu de werkzaamheden gestart zijn gaan wij de bewoners opnieuw informeren. Wij delen uw mening dat dit momenteel gewenst is. Volgende week ontvangen de bewoners daarom een nieuwe huis-aan-huis nieuwsbrief met actuele informatie. In deze nieuwsbrief wijzen wij de bewoners nog op de gemeentelijke website waarop de actuele informatie staat van dit betreffende project. Ook kunnen bewoners zich op deze website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Via deze digitale nieuwsbrief ontvangen de bewoners periodiek actuele informatie over de planning en voortgang.

Buiten de bovengenoemde communicatie kunnen de bewoners uiteraard ook zelf de gemeente benaderen. Daarvoor hebben wij een omgevingsmanager aangesteld. Deze omgevingsmanager, dhr. Dick Hoogwerf, kunnen bewoners altijd benaderen met al hun vragen en opmerkingen over de werkzaamheden. Hij is bereikbaar via d.hoogwerf@krimpenerwaard.nl of in dringende gevallen op 06-20720167. Daarnaast houdt hij elke woensdag inloopspreekuur in het projectkantoor.

gravendownload

Verkeerssituatie

Op dit moment wordt er op 3 locaties gewerkt in de openbare ruimte. Voornamelijk ook doordat de Kranepoort is afgesloten ter hoogte van de Snip is het momenteel erg druk op de kruising Essendreef-Beemd. Deze mening delen wij met u. Wij hebben de verschillende aannemers geïnformeerd om deze kruising, met name tijdens de spits, te ontzien en het aan- en afvoeren van hun materieel en materiaal met elkaar af te stemmen. Ook onze omgevingsmanager probeert hierin te sturen. De Kranenport is gelukkig binnenkort weer tijdelijk open, waardoor de kruising Essendreef-Beemd weer wat ontlast wordt. Alle hulpdiensten worden daarnaast consequent door ons geïnformeerd over de actuele verkeerssituatie.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Krimpenerwaard