Aankoop Groene Kruisgebouw strategische zet college

Gemeente Belang Krimpenerwaard is akkoord met de strategische aankoop Groene Kruisgebouw Schoonhoven.

De gemeente Krimpenerwaard wil het leegstaande Groene Kruisgebouw in de Spoorstraat in Schoonhoven overnemen van zorgorganisatie WelThuis voor 200.000 euro. De raad moet daar nog mee instemmen.

schoonhoven3bed0d26-4b25-4c60-99a1-b8f124dc478d

Het college besloot op 27 september het pand onder voorbehoud van instemming door de raad aan te kopen en heeft de makelaar van WelThuis geïnformeerd over deze voorwaarde. ‘Het aanbod van 180.000 euro is marktconform. Inclusief kosten koper gaat het om een bedrag van 200.000 euro. Dat krediet moet de raad beschikbaar stellen tijdens de raadsvergadering van 12 oktober’, aldus het college in een toelichting aan de raad.

B&W spreekt van een ‘strategische zet’. Het gemeentebestuur wil op termijn deze ‘Spoorzone’ ontwikkelen en is al eigenaar van de Ichthusschool en een deel van het Groene Kruisgebouw. Eerder werd de locatie genoemd als mogelijke opvang van asielzoekers, maar daar had het COA vanwege voldoende capaciteit geen behoefte aan.

De reserve Ontwikkeling Kernen heeft voldoende omvang om in dat bedrag te voorzien. De uitgave past volgens het gemeentebestuur in het bestedingsdoel. Voorwaarde voor de dekking uit de reserve Ontwikkeling kernen Krimpenerwaard is dat de investering wordt teruggestort in deze reserve als de locatie ontwikkeld is. In de koopovereenkomst is voorbehoud van instemming van de gemeenteraad een opschortende voorwaarde.

Als de raad de koop blokkeert, staat het de makelaar vrij om met derden in onderhandeling te gaan over de verkoop van het onroerend goed. Overeengekomen is dat de koop uiterlijk op 2 november plaatsvindt.

(Bron:Het Kontakt)