Hoogheemraadschap controleert het slootonderhoud

Vanaf 15 oktober aanstaande controleren medewerkers van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het onderhoud van de watergangen binnen het beheersgebied.

sloten

Goed onderhouden sloten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit en voor de aan- en afvoer van water, zoals in perioden van droogte of hevige regenval. Als eigenaar van een stuk grond dat grenst aan een sloot bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de halve breedte van die sloot. Ook al is die sloot zelf niet van u of is er sprake van erfpacht. De onderhoudsplicht voor u als eigenaar is wettelijk bepaald. De hoofdwatergangen worden door het hoogheemraadschap onderhouden.

Wanneer wordt er geschouwd                                                           Tijdens de schouwperiode bekijken medewerkers van het hoogheemraadschap of u (het deel van) de sloot die grenst aan uw perceel, goed onderhouden heeft. De schouwperiode start op 15 oktober aanstaande en duurt tot 15 november 2016. Als medewerkers van het hoogheemraadschap constateren dat u zich niet of onvoldoende aan de onderhoudsplicht houdt, kan het hoogheemraadschap het benodigde onderhoud op uw kosten laten uitvoeren.

Wilt u meer weten                                                                                 Kijk op www.hhsk.nl/onderhoudwatergangen. U kunt ook bellen of mailen naar de medewerkers van de afdeling Publiekszaken van het hoogheemraadschap, via telefoon 010 45 37 878 en via mail info@hhsk.nl.

(Bron:HHSK)