Vragen over gebruik rubbergranulaat op kunstgrasvelden en speelterreinen

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft aan het college vragen gesteld over het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden en speelterreinen in de Krimpenerwaard.

De gezondheidsrisico’s van gebruikers van kunstgrasvelden was vanavond het onderwerp in het televisieprogramma Zembla. De velden zijn vaak bestrooid met rubbergranulaat, dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid en mogelijk kankerverwekkend is.

gras

Wetenschappers pleiten in het televisieprogramma voor serieus onderzoek naar de mogelijke risico’s voor de gezondheid. Volgens het televisieprogramma bevatten de korrels zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Van deze stoffen is bewezen dat die kankerverwekkend zijn.

Het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op kunstgrasvelden met rubberen korrels. Het RIVM stelde dat het niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Zembla stelt dat het onderzoek onvoldoende zekerheid biedt voor de gebruikers.

klik hier voor meer informatie.