‘Bedrijfsterreinen snel aanpakken’

De wijk Schoonhoven-Noord is reeds flink opgeknapt. Het laatste traject moet volgens Pieter Heerens ook kunnen lukken.

Pieter Heerens
  Pieter Heerens

De verpauperde bedrijfsterreinen in Schoonhoven-Noord en Haastrecht worden met voorrang aangepakt. Het college van B en W stemde in met een breed gedragen motie van Gemeente Belang Schoonhoven om de functionaliteit te onderzoeken. Woningbouw is een veel gehoord alternatief.

Fractievoorzitter Pieter Heerens kreeg steun van Willem Schoof (Gemeente Belang Krimpenerwaard) als hij ook Galgoord bij de aanpak wilde betrekken. Daar had Heerens geen enkele moeite mee. Daarna gingen alle andere partijen overstag.

Het gemeentebestuur reageerde direct: wethouder Jan Vente buigt zich over Schoonhoven-Noord en wethouder Dilia Blok gaat in gesprek met de ondernemers op Galgoord.

Heerens sprak van een heugelijk moment. “Nog niet eerder heb ik unanieme steun gehad voor een voorstel.” Hij wil laten onderzoeken of de vele leegstaande bedrijfsgebouwen kunnen worden afgebroken ten faveure van woningbouw. “Prognoses laten zien dat er in de provincie Zuid-Holland in de komende jaren 250.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. In onbruik geraakte stadsdelen komen daarvoor in aanmerking.”

Dat zou volgens Heerens een upgrading van Schoonhoven-Noord betekenen. “Gemeente Belang Schoonhoven vindt dat er met spoed een gezamenlijk plan van aanpak moet komen voor de revitalisering van het zieltogende bedrijventerrein in Schoonhoven-Noord. “De vernieuwing van het winkelcentrum en de vervanging van woningen zorgen ervoor dat de wijk flink is opgeknapt. De projecten Zilverstad en Bol waren zeer succesvol. Dit laatste traject moet ook kunnen lukken.”

(Bron:Het Kontakt)