Compensatie precariobelasting huishoudens gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard is akkoord gegaan met het voorstel van het college om de lastenverzwaring als gevolg van het doorbelasten van de precariobelasting aan de huishoudens in de gemeente Krimpenerwaard, door Oasen en Stedin, te compenseren.

kabels-en-leidingen-lokaliserenDe gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de verordening Precario Kabels & Leidingen aangegeven dat de huishoudens in de Krimpenerwaard daarvoor gecompenseerd moeten worden. Met het nu gepresenteerde voorstel wordt hier gehoor aangegeven.

Om de compensatie op de aanslag van februari 2017 te kunnen verwerken, dient besluitvorming in de gemeenteraad van 13 december 2016 plaats te vinden.

Compensatie bedrijven                                                                                 In het nu voorliggende voorstel worden bedrijven niet gecompenseerd, reden voor Gemeente Belang Krimpenerwaard om aan de wethouder een toelichting te vragen waarom bedrijven niet van de compensatieregeling gebruik kunnen maken. De wethouder gaf in haar beantwoording aan deze toelichting schriftelijk te beantwoorden voorzien van een financiële paragraaf.