Eerste rapport Rekenkamercommissie (RKC) Krimpenerwaard

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (RKC) heeft haar eerste rapport uitgebracht naar de uitvoering van de Wmo en de informatievoorziening aan de gemeenteraad.

Met het onderzoek wil de RKC inzicht geven in de huidige situatie (speelveld, informatievoorziening aan de raad) en de mogelijkheden voor doorontwikkeling van de Wmo. De RKC heeft op 10 november jl. het onderzoek afgerond en presenteerde op 22 november het rapport in de Commissie Samenleving en Bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Zie onderstaande factsheet.

decl-w-j-schoof-_20161123_0003-2

decl-w-j-schoof-_20161123_0004-2