Gemeente Belang Krimpenerwaard tevreden over resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Belang Krimpenerwaard is tevreden over de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek.

Bij het klanttevredenheidsonderzoek draaiende het om de waardering voor de dienstverlening van de gemeente. Bezoekers van de balie, inwoners die een mail of brief stuurde en bezoekers van de website werden om hun mening gevraagd over hun contacten met de gemeente.

Het bezorgen van documenten aan huis werd hoog gewaardeerd, inwoners gaven de gemeente een 9,5. Daar tegenover stond een schamele 5,2 voor het stroeve e-mailverkeer en een pronte 8,3 voor de baliemedewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) in Stolwijk.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek
Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek

”Het heeft ons veel inzicht verschaft”, zegt de wethouder Lavinja Sleeuwenhoek. (Gemeente Belang Krimpenerwaard) “We richten ons nu specifiek op het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid, de digitale dienstverlening en communicatie.

TEVREDENHEID OVER WAARDERING INWONERS

De burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek geven aan dat de gemeente Krimpenerwaard het juiste spoor te pakken heeft. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek meent dat de beoordelingen ”best aardig zijn”.

“Maar ik zie ook verbeterpunten. het schort met name op de afhandeling van e-mails van inwoners. Dat kan sneller en daar moet dus de komende periode verandering in komen.

Tegenover de schamele 5,2 voor het stroeve e-mailverkeer staat een pronte 8,3 voor de baliemedewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) in Stolwijk.

serdownload-1”Dat doet me goed. Mensen worden goed geholpen. Zo hoor het ook. Service en dienstverlening moeten op niveau zijn” aldus de wethouder in haar kantoor in Bergambacht.

Een soepele, klantgerichte aanpak was voor de nieuwe gemeente geen eenvoudige opgave, omdat vijf organisaties op 1 januari 2015 in elkaar werden geschoven. Pas als je het intern op orde hebt, kan je naar behoren functioneren. ”Het was een ingewikkeld proces om iedereen op de juiste plek en in het juiste kantoor te krijgen. Daarom kan ik met het cijfer 6,6 dat inwoners ons voor de inspanningen toebedeelden goed leven. Deze waardering wijkt slechts een tiende af van het landelijk gemiddelde”.

Er zijn in de peiling ook vragen gesteld over leefomgeving en welzijn van onze inwoners. Daaruit blijkt dat het goed toeven is in de Krimpener -waard. Inwoners gaven hun buurt een 8,2. De gemeenten speelt daarbij een faciliterende rol.

Het ging afgelopen zomer feitelijk om en nulmeting, omdat er geen cijfers over de fusiegemeente voorhanden waren. Wethouder Sleeuwenhoek: ”De vragenlijst is verstuurd naar 2000 inwoners. De respons van deze burgerpeiling was 27 procent, oftewel 531 reacties. Dat is een hoge score. Vaak ben je blij als je 20 procent haalt. Het geeft aan dat inwoners het belangrijk vonden om schriftelijk hun mening te geven.

Bij het klanttevredenheidsonderzoek draaiende het om de waardering voor de dienstverlening. Bezoekers van de balie, inwoners die een mail of brief stuurde en bezoekers van de website werden om hun mening gevraagd over hun contacten met de gemeente.

lavinjadocument-1024x768”Het heeft ons veel inzicht verschaft”, zegt de wethouder Sleeuwenhoek.

“We richten ons nu specifiek op het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid, de digitale dienstverlening en communicatie”.

Het bezorgen van documenten aan huis wordt hoog gewaardeerd, inwoners gaven de gemeente een 9,5. Dat is en topscore.

(Bron:Het Kontakt)