Gemeente Krimpenerwaard, op weg naar een stabiele toekomst !

Het college heeft een sluitende conceptbegroting voor 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Op dinsdag 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting. Onderstaand een eerste reactie van Gemeente Belang Krimpenerwaard op de gepresenteerde begroting zoals gepubliceerd in Het Kontakt.

staielimagesGemeente Krimpenerwaard, op weg naar een stabiele toekomst !

Al voor de herindeling is er een start gemaakt met het samenvoegen en harmoniseren van alle financiële regelingen vanuit de voormalige gemeenten. Dit proces loopt nog steeds. Dit harde werk van de gemeentelijke organisatie heeft na een hectische start geresulteerd in een begroting voor 2017 – 2020  waarbij er alleen in 2017 een forse greep uit de algemene reserve gedaan moet worden. Daarna is er sprake van financieel evenwicht.

Nu de gemeente op vele vlakken stabieler wordt is het noodzakelijk om ons te richten op de toekomst. Een toekomst waarbij alle inwoners kunnen vertrouwen op voldoende kansen.

De jeugd moet ruimte hebben om te ontspannen, scholing moet aanwezig zijn, sporten moeten we blijven stimuleren en er moeten voldoende             betaalbare woningen beschikbaar zijn om de jeugd in de Krimpenerwaard te houden. Dit kan door nieuwbouw van woningen, maar ook door het aanbieden van startersleningen.

sp514054013_646619728824375_6113339227250071112_n

De woningmarkt moet toegankelijker worden voor iedereen, jong en oud. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op de gemeente die zorgt voor veiligheid in het verkeer (door goede wegen, veilige kruisingen en controle bij overlast), maar ook kunnen rekenen op een veilige gevoel door bereikbare hulpdiensten.

Burgerinitiatieven om een veilige buurt te creëren moeten gestimuleerd worden. Ouderen en hulpbehoevenden moeten kunnen vertrouwen op een toekomst met een stabiel sociaal systeem waarbij ze hulp kunnen ontvangen wanneer zij hier zelf onvoldoende mogelijkheden bij hebben.

Gemeente Belang Krimpenerwaard hecht veel belang aan betrokkenheid van inwoners bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.

Pascal van der Hek
Pascal van der Hek

Pascal van der Hek                                             Gemeente Belang Krimpenerwaard

De gemeenteraad van Krimpenerwaard bespreekt de begroting dinsdag 8 november. De raadsvergadering begint om 16 uur en wordt live uitgezonden.