Informatieavond verbetering Vlistkade Oost tussen Haastrecht en Schoonhoven

Leon de Wit
            Leon de Wit

Woensdagavond 23 november organiseerde het Waterschap DeStichtseRijnlanden een informatieavond in De Vlisterstee in Vlist, over de verbetering van de oostelijke kade van de Vlist tussen Haastrecht en Schoonhoven. Gemeente Belang Krimpenerwaard werd op deze avond vertegenwoordigd door raadslid Leon de Wit.

Het hoogheemraadschap wil deze kade verbeteren. Dat is nodig om ook in de toekomst veilig te kunnen blijven wonen en werken in het gebied. Op een aantal locaties is de kade onvoldoende hoog of is de stabiliteit onvoldoende.

img_4103Tijdens de avond is het waterschap in overleg gegaan met de bewoners over de mogelijke maatregelen om de kade te verbeteren. Ook ging het waterschap meer in detail in, op de activiteiten die daaruit kunnen voortkomen.

Karakteristieke uiterlijk                                                                   Kenmerkend zijn de bebouwing langs de Vlist en het karakteristieke uiterlijk van het gebied. Daarom streeft het waterschap naar een ontwerp, waarbij de ruimtelijke impact én de gevolgen voor omwonenden zo klein mogelijk zijn.

img_4101-2

Samenwerking met gemeente                                                                   De gemeente Krimpenerwaard heeft de Bonrepas, Slangeweg (fietspad) en Oost Vlisterdijk op de planning staan om groot onderhoud aan het asfalt uit te voeren. Waterschap en gemeente hebben afgesproken om het verbeteren van de kade en de weg zoveel mogelijk te combineren. Dit om zo efficiënt mogelijk te werken en de overlast van de directe omgeving tot een minimum te beperken.

klik hier voor meer informatie.

vlistkade_oost_locaties_kadeverbetering