De jeugd moet de ruimte hebben

Het college heeft een sluitende conceptbegroting voor 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Op dinsdag 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting. Onderstaand alvast een klein onderdeel uit onze algemene beschouwingen zoals deze tijdens de raadsvergadering worden uitgesproken.

jongeren

De jeugd moet de ruimte hebben                                                                   In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard moet de jeugd de ruimte hebben om te ontspannen, zijn school en sportvoorzieningen in de buurt of op fietsafstand en zijn er voldoende betaalbare woningen voor onze jongeren beschikbaar. Dit kan door nieuwbouw van woningen, maar ook door het aanbieden van startersleningen voor onze jongeren.