Maak de geschiedenis van de Krimpenerwaard zichtbaar

Op dinsdag 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting. Onderstaand alvast een klein onderdeel uit onze algemene beschouwingen zoals deze tijdens de raadsvergadering worden uitgesproken.

informatiedownload-1In het kader van bevordering van het toerisme en cultuur verzoekt Gemeente Belang Krimpenerwaard het college om met diverse historische verenigingen in de Krimpenerwaard een inventarisatie te maken van locaties waar historische gebouwen hebben gestaan of waar historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden om vervolgens deze locaties van informatieborden te voorzien.