Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (RKC) brengt haar eerste rapport uit

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (RKC) heeft haar eerste rapport uitgebracht naar de uitvoering van de Wmo en de informatievoorziening aan de gemeenteraad.

Met het onderzoek wil de RKC inzicht geven in de huidige situatie (speelveld, informatievoorziening aan de raad) en de mogelijkheden voor doorontwikkeling van de Wmo. De RKC heeft op 10 november jl. het onderzoek afgerond en presenteert op 22 november a.s. het rapport in de Commissie Samenleving en Bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. In het rapport is ook de bestuurlijke reactie van het college opgenomen. Het college onderschrijft de aanbevelingen van de RKC.

rekenekamercwsj0b1xiaajhkp Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2015 is de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard benoemd

De RKC is begin 2016 officieel van start gegaan en verricht objectief onafhankelijk onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de doelmatigheid, doeltreffendheid rechtmatigheid van het beleid, beheer en organisatie van de gemeente Krimpenerwaard. Met de Quickscan (een onderzoek op hoofdlijnen) Wmo heeft zij haar eerste onderzoek afgerond. Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe de Wmo Krimpenerwaard op dit moment wordt georganiseerd, hoe de gemeenteraad betrokken en geïnformeerd is en welke lessen voor de toekomst te trekken zijn ten aanzien van de informatievoorziening.

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamer een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Krimpenerwaard.

Klik hier voor meer informatie over de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard.