Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard opgericht

samendownload-1Na een jaar van voorbereiding vond woensdagmiddag in het voormalig gemeentehuis van Bergambacht de oprichtings- bijeenkomst plaats van stichting Urgente Noden Krimpenerwaard.

Inwoners die in dringende financiële nood verkeren, krijgen hiermee extra mogelijkheden voor ondersteuning. De stichting is een samenwerkingsverband van de gemeente Krimpenerwaard, het hulpverleningsveld en maatschappelijke organisaties/kerken en fondsen.

De initiatiefnemers constateren dat in de Krimpenerwaard inwoners geconfronteerd kunnen worden met bijzondere financiële omstandigheden of urgente noden, waarin bestaande wettelijke voorzieningen niet of niet tijdig voorzien. “Hulpverleners moeten in die situaties tijdig nood kunnen lenigen”, zegt voorzitter Marry Holst-Brink. “Dat kan alleen als alle partijen samenwerken.”

Uit landelijke cijfers blijkt dat naar schatting 1 tot 2 procent van de huishoudens jaarlijks in een financiële noodsituatie terechtkomt, terwijl niet (tijdig of voldoende) een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen. Marry Holst-Brink: “Vaak ook gaat het om calamiteiten bij lage inkomensgroepen, zoals ziekte, handicaps, echtscheiding, werkloosheid, tegenvallers bij alleenstaande ouders, etc. Er blijken altijd mensen tussen wal en schip te geraken. Hulp mag dan niet van toeval afhankelijk zijn. Daarvoor is brede samenwerking nodig van in het bijzonder de gemeente, hulpverlening, fondsen en kerken.”

De stichting functioneert als een centraal adres voor hulpverleners. “Het helpt hulpverleners te helpen, zo nodig binnen 24 uur. Om dat te kunnen, zorgen meewerkende fondsen en kerken en andere donateurs voor het giftenbudget. Uiteraard blijven alle partners ook zelf actief op dit terrein. De gemeente stelt voor de uitvoerende werkzaamheden faciliteiten beschikbaar. Enkele fondsen hebben reeds aangegeven dat zij deze samenwerkingsorganisatie willen ondersteunen. Het beschikbaar gestelde giftenbudget van donateurs gaat voor honderd procent naar de noodhulp.”