Uitspraak Nationale Ombudsman versus gemeente Krimpenerwaard

Een inwoner van de gemeente Krimpenerwaard heeft een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. De klacht is ingediend omdat de inwoner niet tevreden was over de wijze waarop onze gemeente is omgegaan met haar medische beperking tijdens de sollicitatieplicht en de gehanteerde zoektermijn van twee weken bij het aanvragen van een bijstandsuitkering.

ombudamanvisual-zoektermijn-def-1_1De Nationale Ombudsman is naar aanleiding van de klacht een onderzoek gestart. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de zoektermijn van 2 weken die nu wordt gehanteerd bij bijstandsaanvragers van 27 jaar en ouder niet in overeenstemming is met de participatiewet.

In een reactie laat de gemeente Krimpenerwaard weten dat de gemeente de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman overneemt, en de procedure van de bijstandsaanvraag en de informatieverstrekking in overeenstemming met de participatiewet gebracht wordt. Afsluitend gaf de gemeente aan de gang van zaken rondom de afhandeling van de aanvraag te betreuren.

Klik hier voor meer informatie over onduidelijkheid over regels bij aanvraag bijstand 27+