Veenweiden Nieuwsbrief

veen2download-1Het Programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen.

Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving. De provincie, gemeente en hoogheemraadschap zetten zich daarvoor in, samen met agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties.

Klik hier voor de Veenweiden Nieuwsbrief

veen1download-1