Veldbezoek Veenweidenproject Krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland organiseerde op vrijdag 4 november een veldbezoek aan Veenweideprojecten in de Krimpenerwaard voor leden van de Gemeenteraad, Provinciale Staten, Hoogheemraadschap en betrokken instanties.

Er werden diverse projecten bezocht, de inrichting van de natuurgebieden De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland – Zuid, daarnaast werd er een bezoek gebracht aan de locatie waar cranberry’s worden geteeld in combinatie met de aanleg van natuur.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig bij dit veldbezoek, Leon de Wit, Eddo Mondriaan en Willem Schoof.

Realisatie van 500 hectare natuur in De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland – Zuid

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) richt drie natuurgebieden in de Krimpenerwaard in, de Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid. Het waterschap realiseert natuur, verbetert de waterkwaliteit en gaat bodemdaling tegen. Het project draagt bij aan de toekomst en het behoud van het veenweidegebied.

cwa-wasw8aafa_f

Met de inrichting van de drie polders wordt het eerste deel van de Gebiedsovereenkomst Veenweide Krimpenerwaard uitgevoerd. Gemeente Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap en de provincie Zuid-Holland spraken af 2.250 hectare natuur te realiseren op verschillende plaatsen in de Krimpenerwaard. Dit moet in 2021 gerealiseerd zijn.

cwasxmrxeaqz-bl

Polder de Nesse moet aantrekkelijk worden voor weidevogels, zodat grutto’s hier gaan voeden en broeden. In de Berkenwoudse Driehoek ligt de nadruk op de botanische doelstelling in combinatie met weidevogels. In polder Oudeland wordt een wandelpad aangelegd met picknicksets en een weidevogelkijkscherm.

cwasxmqw8aenucc

Het beheer van bovenstaande projecten is in handen van het Zuid – Hollands Landschap in samenwerking met de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard.

Cranberryteelt in combinatie met natuur in Middelblok

Experiment met natuur in combinatie met biologische cranberryteelt. Dit is het eerste particuliere initiatief voor natuurontwikkeling gebaseerd op een nieuwe landbouwkundige teelt. Het experiment kan een impuls geven aan de vernieuwing van de natuurontwikkeling en de landbouw.

cwafzh8xuaatibw

De lage cranberry – planten passen goed bij de graslandennatuur en de bessen leveren inkomsten voor de ondernemer op. De cranberryteelt kan ook bijdragen aan het tegengaan van de bodemdaling. Cranberry’s groeien namelijk ook goed op natte veengrond. Naar verwachting zal binnen zes jaar een mozaïekpatroon zijn ontstaan met afwisselend weidevogel -grasland en cranberryvelden.

cwafzhyxgaav2ng

Het project past binnen het landbouwinnovatieprogramma van de gemeente  Krimpenerwaard en wordt ondersteund en/of begeleid door het Veenweiden Innovatie Centrum, de gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid – Holland.

cwafzh8xuaekmiv

Klik hier voor meer informatie over veenweideprojecten in de Krimpenerwaard