Bouw brandweerkazerne op Bovenkerkseweg

Pascal van der Hek
  Pascal van der Hek

Tijdens de commissievergadering d.d. 29 november heeft fractievoorzitter Pascal van der Hek een vurig pleidooi gehouden om de brandweerkazerne Stolwijk op de huidige locatie “de Bovenkerkseweg” te bouwen. Veiligheid voor omwonenden was de strekking van het pleidooi.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is geen voorstander om de nieuwe brandweerkazerne Stolwijk op de locatie Poort van Stolwijk te bouwen. Het college van B&W stelt de raad voor om de nieuwe brandweerkazerne Stolwijk op de huidige locatie aan de Bovenkerkseweg in Stolwijk te bouwen, dit voorstel staat haaks om een eerder genomen standpunt om de brandweerkazerne op de locatie Poort van Stolwijk te bouwen.

brandweerkazerne-10naamloos

Het standpunt van Gemeente Belang Krimpenerwaard om de brandweerkazerne op de huidige locatie te bouwen is niet nieuw. De in Vlist actieve lokale partij VKGB hulde dit standpunt als enige partij in Vlist bij de behandeling in 2012 en gaf daarbij aan om ook naar alternatieve locaties in Stolwijk te kijken.

De locatie Poort van Stolwijk is absoluut niet geschikt voor de bouw van een brandweerkazerne of deze nu wel met of niet met een uitrit op de provincialenweg gefaciliteerd wordt. De smalle Goudesweg zal ten alle tijden zowel door de opkomende brandweervrijwilligers als de uitrukkende brandweerwagens gebruikt worden.

De ervaringsdeskundigen bij uitstek “de brandweervrijwilligers” hebben hun voorkeur uitgesproken voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de huidige locatie aan de Bovenkerkseweg. Het zijn deze vrijwilligers die bij nacht en ontij waken over onze veiligheid. Deze vrijwilligers zal je moeten koesteren en niet in een onveilige verkeerssituatie moeten brengen om over de smalle Goudseweg naar hun taak te snellen bij de bouw van een brandweerkazerne op de locatie Poort van stolwijk.

brandweer2imagesDaarnaast heeft de veiligheidsregio haar voorkeur uitgesproken voor de bouw van de brandweerkazerne aan de Bovenkerkseweg. De uitruktijden vanaf de locatie Bovenkerkseweg zijn gemiddeld minder dan de locatie Poort van Stolwijk.

Het siert het college om op eerder genomen besluitvorming terug te komen.Daar is bestuurlijke moed en lef voor nodig. Het standpunt van Gemeente Belang Krimpenerwaard is helder en duidelijk. Geen voorstander van bouw brandweergarage op de locatie Poort van Stolwijk,maar bouw een nieuwe brandweerkazerne op de huidige locatie de Bovenkerkseweg.