Groot nieuws over de salderingsregeling

Tot voor kort was het onduidelijk of salderen in de nabije toekomst nog mogelijk is. Maar de Tweede Kamer heeft vorige week een positief signaal gegeven door een motie aan te nemen om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren.

afbeeldingczzg8o6xgaau09o

Hiermee wordt minister Kamp opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord (tot en met jaar 2023). Dat is goed nieuws voor mensen die zonnepanelen willen aanschaffen of al hebben aangeschaft. Doordat de salderingsregeling er is, kan het overschot aan opgewekte energie namelijk worden terug geleverd aan het net. Dat maakt het financieel nog aantrekkelijker om eigen energie op te wekken.

Wat is salderen?
Op uw energierekening staat hoeveel energie u geleverd heeft gekregen van het energiebedrijf. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u zelf heeft opgewekt en heeft terug geleverd afgetrokken van de rekening. Deze aftreksom heet salderen.

Klik hier voor meer informatie.